Kansallinen lääkityslista tuo selkeämmän näkymän lääkitykseen, vähentää päällekkäistä työtä sekä lisää lääkitysturvallisuutta ja edistää tarkoituksenmukaista lääkehoitoa, Kelan tiedotteessa kerrotaan.

Kansallisen lääkityslistan ensimmäisen vaiheen käyttöönotot alkavat 15. maaliskuuta vuonna 2022. Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön rakenteinen annostus. Lisäksi lääketietokannan tietosisältöjä laajennetaan.

Toisessa vaiheessa Kantaan tallentuu ajantasainen avohoidon lääkityslista. Lääkityslista on osa kokonaisuutta, jossa parannetaan lääkehoitoon liittyvien tietojen hallintaa.

Rakenteisen annostuksen käyttöönoton jälkeen tietojen siirto Reseptikeskuksesta potilastietojärjestelmään voidaan tehdä suoraan, kun molemmissa on käytössä yhteen sopiva rakenteinen annostus. Muutoksen ansiosta järjestelmät voivat käyttää sujuvammin Reseptikeskusta ja potilaan reseptilistan ylläpito on helpompaa.

– Rakenteisen annostuksen ansiosta lääkkeen annostusohjeet saa tarvittaessa auki kirjoitetussa muodossa. Se helpottaa apteekkien työtä ja parantaa potilasturvallisuutta, kertoo Kanta-palveluiden asiantuntija Harri Nurmi tiedotteessa.

Lääketietokannan sisällön laajennuksessa otetaan käyttöön tiedot mahdollisista biosimilaareista.

– Muutoksen tavoitteena on lisätä biosimilaarien käyttöä, minkä seurauksena lääkekuluihin saadaan säästöjä, Nurmi sanoo.

Myös tiettyjen lääkkeiden rajattuun korvattavuuteen liittyvä erillisselvitys muuttuu rakenteiseksi. Nyt lääkäri kirjoittaa erillisselvityksen määrämuotoisena tekstinä. Erillisselvitys liittyy tiettyjen lääkkeiden rajattuun korvattavuuteen.

Kela määrittelee, mistä lääkeaineista se pitää tehdä.

Jatkossa potilastietojärjestelmä ehdottaa lääkärille suoraan erillisselvitystä. Käyttöliittymässä näytetään selvitykseen liittyvät lääketieteelliset edellytykset, joiden täyttymisen lääkäri vahvistaa valitsemalla oikean erillisselvityksen.

– Muutoksen seurauksena lääkäreiltä menee erillisselvityksen tekemiseen vähemmän työaikaa. Lisäksi apteekkien yhteydenotot terveydenhuoltoon vähenevät esimerkiksi tilanteissa, jossa erillisselvitys on kirjattu virheellisesti tai puuttuu.