Jo kymmenisen vuotta sitten Mediuutisissa ihmeteltiin, miksi psykoterapeutin koulutus maksaa uuden auton verran. Tilanne ei ole sen jälkeen korjaantunut, vaikka psykoterapeuteille on ajassamme kova kysyntä.

Ei ole mikään salaisuus, että mielenterveyden häiriöt ovat Suomessa merkittävin yksittäinen työkyvyttömyyseläkkeiden syy. Suuntakin on huonompaan: alle 30-vuotiaiden mielenterveysperusteisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on yli kaksinkertaistunut 2000-luvulla.

Psykoterapeutteja tarvittaisiin lisää. On arvioitu, että vain puolet mielenterveyden häiriötä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa.

Tällä hetkellä psykoterapeuttikoulutus on ainoita terveydenhuollon koulutuksia, jonka opiskelija joutuu kustantamaan kokonaan itse. Psykoterapeuttikoulutuksen kokonaiskustannus opiskelijalle on noin 25 000–60000 euroa riippuen psykoterapiasuuntauksesta.

Tälle yritetään jälleen tehdä jotakin. Viime keväänä eduskunta sai käsittelyynsä kansalaisaloitteen sen puolesta, että psykoterapeuttien koulutus tehtäisiin maksuttomaksi.

Aloite on käsittelyssä eduskunnassa. Osana sitä Kuntoutussäätiö oli tiistaina eduskunnan sivistysvaliokunnassa kuultavana. On aika toteuttaa psykoterapiakoulutuksen maksuttomuus, oli säätiönkin viesti lausunnossaan.

”Erityisesti sairaanhoitajien sekä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden mahdollisuuksien hakeutua psykoterapiakoulutukseen on arvioitu heikentyneen koulutuksen korkean hinnan vuoksi”, Kuntoutussäätiö sanoo tiedotteessa.

Se antaa valtiolle myös vaihtoehdon B.

"Mikäli koulutuksen maksuttomuus opiskelijalle ei olisi valtiontalouden näkökulmasta mahdollista toteuttaa, tulisi joka tapauksessa tähdätä siihen, että valtion budjettivaroilla katetaan psykoterapeuttikoulutuksen kustannuksista edes osa.”

Kuntoutussäätiö painotti lausunnossaan myös psykoterapeuttikoulutusten tasalaatuisuuden turvaamista jatkossakin, sekä sen selvittämistä, voisiko koulutusta jatkossa toteuttaa erikoistumiskoulutuksina.

”Tällä hetkellä psykoterapeuttikoulutusta ei voida järjestää yliopistolain mukaisena erikoistumiskoulutuksena.”

Lyhytterapioita lisää, kiitos

Kuntoutussäätiön mielestä on tärkeää, että Suomessa edistetään myös lyhytterapioiden kehittämistä.

”Vaikuttavia, näyttöön perustuvia, kustannuksia säästäviä lyhyt-, etä- ja nettiterapiamuotoja on kehitetty runsaasti Suomessa ja maailmalla. On voitu osoittaa, että on paljon ihmisiä, jotka hyötyvät lyhytterapioista”, Kuntoutussäätiö tiedottaa.

Suomessa voitaisiin sen mielestä käynnistää kokeilu, jossa selvitettäisiin systemaattisesti lyhytterapian hyötyjä ja vaikutuksia suhteessa pidempiin psykoterapioihin sekä sitä, miten niillä kyetään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.