Turun ammattikorkeakoulu johtaa tänä syksynä käynnistynyttä kansainvälistä hanketta, jossa tuotetaan digitaalista koulutusmateriaalia ammattilaisille lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseksi koulumaailmassa.

Kansainvälisessä Well@School-hankkeessa pyritään varmistamaan, että peruskoulujen opettajilla, terveydenhoitajilla ja kuraattoreilla on parhaat mahdolliset näyttöön perustuvat tiedot ja taidot mielenterveyden edistämisestä koulumaailmassa.

Ammattilaisille suunnatun verkkokurssin avulla lisätään heidän osaamistaan ja edistetään koululaisten mielenterveyttä.

– Terveydenhuollossa palvelut ovat ruuhkautuneet ja tarvitaankin kohdennettua koulutusta juuri kouluissa työskenteleville ammattilaisille, jotta normaalia mielenterveyttä edistävää toimintaa voidaan tehokkaammin tukea, toteaa tiedotteessa Well@School-hankkeen projektipäällikkö, tutkimusvastaava Mari Lahti Turun ammattikorkeakoulusta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun sekä Liettuassa, Kreikassa, Sloveniassa ja Bulgariassa sijaitsevien yliopistojen kanssa. Rahoitusta on kolmeksi vuodeksi Erasmus+ strategiset kumppanuudet -ohjelmasta.

Hankkeen lopputuloksena syntyy kansainvälinen, korkeakoulutasoinen sähköinen oppimisalusta, jonka avulla voidaan kehittää moniammatillista yhteistyötä ja osaamista edistäen peruskoulun oppilaiden hyvinvointia ja mielenterveyttä.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti?

Kirjautumalla tästä saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.