Mobiili- ja anturiteknologioista on hyötyä iäkkäiden kaatumisriskin ennakoinnissa. Oulun yliopiston väitöstutkimuksessa havaittiin, että ristiselkään kiinnitettyä kiihtyvyysanturia hyödyntävä mobiilisovellus pystyi tunnistamaan luotettavasti kävelystä kaatumista ennakoivia piirteitä. Myös lonkan etupuolelle kiinnitetty anturi pystyi havaitsemaan joitakin korkeaan riskiin viittaavia kävelyn piirteitä luotettavasti.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti kiihtyvyysanturipohjaisia menetelmiä ja VTT:ssä kehitetyn kiihtyvyysanturia hyödyntävän mobiilisovelluksen soveltuvuutta riskin arviointiin. Lisäksi tutkimuksessa testattiin teknologian soveltuvuutta kotona tehtävään harjoitteluun kaatumisriskin pienentämiseksi.

Kaatumisiin liittyvät vammat aiheuttavat terveydenhuollossa isoja kustannuksia. Kaatumiset voivat ikääntyneellä myös johtaa pysyvään laitoshoitoon. Vastaanotolla tapahtuva yksilöllinen kaatumisriskin seulonta ja ennaltaehkäisy ovat kalliita ja aikaa vieviä.

Väestön ikääntyessä onkin tärkeää löytää tehokkaita menetelmiä kaatumisriskissä olevien henkilöiden seulontaan ja kaatumistapaturmien ennaltaehkäisyyn. Mobiili- ja anturiteknologia voi tarjota mahdollisuuden seuloa korkeassa kaatumisriskissä olevat henkilöt.

Väitöstutkimuksen mukaan kotona käytettävästä teknologiasta saatu ikääntyneiden ja ammattilaisten koekäyttäjien palaute oli pääasiassa positiivista.

Filosofian maisteri Milla Immonen väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 14.2. Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Risk factors for falls and technologies for risk assessment in older adults (Iäkkäiden kaatumisten riskitekijät ja teknologiat riskin arvioinnissa). Vastaväittäjänä toimii kansanterveystieteen professori Sari Stenholm Turun yliopistosta.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.