Natural Cycles -ehkäisy- ja hedelmällisyyden seurantasovelluksen käyttö on johtanut Suomessa ainakin kahteen ei-toivottuun raskauteen-

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran tietoon on tähän mennessä tullut kaksi ilmoitusta sovelluksen ehkäisytoiminnon käyttäjiltä.

Valvira pyytää, että ne sovelluksen ehkäisytoiminnon käyttäjät, jotka ovat tulleet sovelluksen käytöstä huolimatta raskaaksi, ilmoittaisivat asiasta raskaudenaikaisesta hoidostaan vastaavalle terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Natural Cycles on toistaiseksi ainoa EU-alueella lääkinnällisenä laitteena rekisteröity mobiililaitteella käytettävä sovellus, jonka valmistaja on tarkoittanut raskauden ehkäisyyn ja hedelmällisyyden seurantaan.

Valmistajan mukaan sovelluksen käyttäjistä seitsemän naista sadasta voi tulla vuoden aikana raskaaksi eri syistä johtuen.

Suomessa sovelluksen käyttäjiä on valmistajan ilmoituksen mukaan noin 5 300. Luku on sovelluslatauksien kokonaismäärä eli se sisältää sekä sovelluksen ehkäisy- että hedelmällisyyden seurantatoimintojen käyttäjät.

Valvira muistuttaa, että terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee tehdä terveydenhuollon laitteiden aiheuttamista vakavista vaaratilanteista ja virheellisistä toiminnoista Valviraan vaaratilanneilmoitus.

Laitteiden käyttäjien tulisi tehdä ilmoitus ensisijaisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden kautta.