Sote-uudistuksen yhteydessä on puhuttu paljon siitä, miten potilaan hoito jakautuu eri erikoisaloille, yksiköille ja jopa terveydenhuollon sektoreille. Hoitokokonaisuus ei välttämättä ole kenelläkään hanskassa, mikä ei ole sen paremmin potilaan kuin terveydenhuoltojärjestelmänkään etu.

Tuore väitöskirja liippaa läheltä tätä keskustelua ja tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman: mitä, jos potilaan hoitokokonaisuus koostuisikin moduuleista?

Väitöstutkimuksen mukaan modularisaatio eli palvelukokonaisuuksien jakaminen alakokonaisuuksiin voi sairaaloissa tukea siirtymistä vuodeosastohoidosta kohti avopainotteista hoitoa.

Ajatuksena on, että moduulit voidaan yhdistää toisiinsa standardoitujen, tiedon siirtymistä tukevien yhdyspintojen avulla. Moduulit voivat jopa olla eri tuottajien palveluja.

Hoito- tai palvelukokonaisuus räätälöidään eri moduuleista.

Modularisaation onnistuminen edellyttää, että terveydenhuollon organisaatiot arvioivat räätälöinnin ja standardoinnin tasapainoa omassa palvelutuotannossaan. Vain niin toimintamallia voidaan hyödyntää tuloksellisesti. Näin LL, KTM Katariina Silanderin väitöstutkimuksessa todetaan.

Tutkimuksen perusteella modularisaatio voi sekä tukea että haastaa terveydenhuollon palvelutuotantoa.

Toimintamalli voi esimerkiksi virtaviivaistaa tiedonsiirtoa ja palvelutuotantoa sekä tukea henkilöstön korvattavuutta. Modulaarisesti järjestetty usean erikoisalan päiväsairaalatoiminta edellyttää tarkkaa työnjakoa ammattiryhmien kesken. Moduulien ja hoitokokonaisuuksien suunnitteluun tulee olla selkeät ohjeet.

Tutkimustulosten mukaan potilaiden näkemyksiä ja preferenssejä toimintamallista on yhä selvitettävä.

Potilasryhmillä voi olla erilaisia näkemyksiä sen käytöstä, ja terveydenhuollon erikoispiirteet voivat myös vaikuttaa siihen, miten hyvin toimintamalli soveltuu eri organisaatioihin.

– Potilaat voivat olla tyytyväisiä modulaarisesti järjestettyyn päiväsairaalahoitoon. Jatkotutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan ymmärtää milloin ja mihin tilanteisiin modularisaatio terveydenhuollossa soveltuu, Silander sanoo tiedotteessa.

Silanderin väitöskirja From borders to interfaces – Modularizing specialized outpatient services tarkastetaan perjantaina 6.9. Helsingin yliopistossa.