Kannabidioli hyväksyttiin lisähoidoksi, kun sitä käytetään yhdessä klobatsaamin kanssa vähintään kaksivuotiaiden Lennox-Gastaut’n oireyhtymän tai Dravetin oireyhtymää sairastavien hoidossa.

Lennox-Gastaut'n oireyhtymä (LGS) on lapsuusiän epilepsioiden vaikeimpia muotoja.

Dravet'n oireyhtymä on geneettinen lapsuusiän epilepsia, joka usein johtaa motorisen ja älyllisen kehityksen viiveisiin.

Yhdysvaltain FDA antoi hyväksyntänsä jo aiemmin. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun FDA hyväksyy kannabislääkkeen. Myös Euroopan komissiolle nyt hyväksytty lääke on ensimmäinen kannabiskasvipohjaiselle lääkkeelle annettu indikaatio.

Euroopan komission hyväksyntä perustui neljään kolmannen vaiheen tutkimukseen, joihin otti osaa yhteensä yli 714 potilasta, joilla oli jompikumpi syndrooma.

Lumeeseen verrattuna kannabidiolin ja toisen epilepsialääkkeen yhdistelmä vähensi merkittävästi epilepsiakohtausten esiintymistiheyttä.