Kohtuullisen runsaskaan kolesterolin saanti ruokavaliosta ei näytä olevan yhteydessä suurentuneeseen aivoverenkiertohäiriöiden riskiin, Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa saatiin selville.

Tutkimuksessa seurattiin itäsuomalaisia miehiä, jotka saivat ruoasta kolesterolia 520 milligrammaa vuorokaudessa ja söivät keskimäärin yhden kananmunan päivässä. Yksi muna sisältää noin 200 mg kolesterolia, joten tutkittavat saivat keskimäärin reilu neljäsosan ruokavalion kolesterolistaan kananmunista.

Tulosten perusteella tämä ei lisännyt aivoinfarktin riskiä miehillä, ei edes henkilöillä, joilla perinnöllisen alttiuden vuoksi ravinnon kolesteroli vaikuttaa enemmän veren kolesterolipitoisuuteen.

Tutkimukset ruokavalion kolesterolin tai sen merkittävän lähteen – kananmunan – yhteydestä aivoinfarktiriskiin ovat kautta aikain tuottaneet vaihtelevia tuloksia.

Joissain tutkimuksissa ruokavalion runsaalla kolesterolin määrällä on havaittu yhteys suurempaan riskiin, kun taas joissain kananmunan syönti on yhdistynyt jopa pienempään aivoinfarktin riskiin.

Suurimmalla osalla väestöä ruokavalion kolesteroli vaikuttaa vain vähän veren kolesterolipitoisuuteen. Henkilöillä, joilla on perimässään niin sanottu 4-tyyppi kolesteroliaineenvaihduntaan keskeisesti vaikuttavassa apolipoproteiini-E:ssä, ruokavalion kolesterolilla on kuitenkin suurempi vaikutus veren kolesterolipitoisuuteen.

Suomessa perinnöllistä APOE4-tyyppiä esiintyy poikkeuksellisen paljon, noin kolmasosalla väestöstä. Tutkimustietoa siitä, miten runsas kolesterolin saanti ruokavaliosta vaikuttaa aivoverenkiertohäiriöiden riskiin näillä henkilöillä, ei aiemmin ole ollut.

Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa 217 miestä yhteensä 1 950 tutkittavasta sai aivoinfarktin 21 vuoden seurannan aikana Tuloksista havaittiin, että ruokavalion kolesterolin määrä ei ollut yhteydessä aivoinfarktin riskiin sen paremmin kuin kananmunan syöntikään.

Tutkimuksen tuloksia ei kuitenkaan voida yleistää suurempiin saanti- ja käyttömääriin. Tutkimuksen havaintojen yleistettävyyttä heikentää myös se, että tutkittavilla ei ollut sydän- ja verisuonisairautta tutkimuksen alussa ja tutkimusaineiston koko oli suhteellisen pieni.

Lisätutkimusta tarvittaisiin suuremmalla tutkimusaineistoilla ja tutkittavilla, joilla jo on sydän- ja verisuonisairaus ja joille suositellaan nykyisin vähäisempää ravinnon kolesterolin määrää ja kananmunien syöntiä kuin muulle väestölle.

Tutkimus on julkaistu American Journal of Clinical Nutrition -tiedelehdessä.

Itä-Suomen yliopistosta on raportoitu tutkimustuloksia kananmunan vaikutuksista ihmisten terveyteen aiemminkin. Tutkijat ovat saaneet viitettä siitä, että ristiriitainen ruoka-aine voisi auttaa ehkäisemään kakkostyypin diabetesta.