Paljon keskustelua hintansa takia aiheuttanut spinaalisen lihasatrofian (SMA) hoitoon tarkoitettu lääke nusinerseeni on saatu yliopistosairaaloiden käyttöön. SMA-tauti on geenivirheestä johtuva neurologinen sairaus, joka aiheuttaa etenevän lihasheikkouden.

Yliopistosairaaloiden apteekit neuvottelivat lääkkeen hinnasta Husin sairaala-apteekin johdolla lääkkeen valmistajan Biogen Finlandin kanssa.

– Jokainen yliopistosairaala teki valmistajan kanssa oman sopimuksensa. Sopimusten yksityiskohdat ovat liikesalaisuuksia, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin apteekkari Sirpa Ämmälä sanoo.

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (Palko) antoi maaliskuussa 2018 suosituksen, jonka mukaan nusinerseenillä voisi hoitaa tiettyä SMA-tautia sairastavien potilaiden joukkoa, mikäli lääkkeen todellinen hankintahinta saadaan neuvotteluissa merkittävästi ns. listahintaa matalammaksi.

Nusinerseeni sai myyntiluvan toukokuussa 2017. Lääkkeen hinta tukkuohjehinnalla ensimmäisenä vuonna on 500 000 euroa. Lääke pysäyttää taudin etenemisen, mutta ei paranna sitä.

Hoidot nusinerseenillä keskitetään Suomessa yliopistosairaaloihin.