Syövän seurantaan nestebiopsian eli esimerkiksi verinäytteiden avulla haetaan jatkuvasti uusia ratkaisuja.

Kun käytettävissä olevien lääkkeiden valikoima kasvaa, tiheämpi seuranta auttaa syöpälääkäreitä reagoimaan nopeammin, jos hoitovaste ei ole tyydyttävä tai potilaalle on kehittynyt lääkeresistenssi.

Jyväskylän yliopiston tutkimusprojektista lähtenyt yritys BiopSense Oy on saanut 2,5 miljoonan euron rahoituksen Horisontti Euroopan EIC Transition Challenges -ohjelmasta.

Rahoituksella tuetaan lääketieteellisen teknologian siirtämistä laboratoriosta toimivaksi sovellukseksi ja liiketoimintamallin kehittämistä innovaation kaupallistamista varten.

BiopSense kehittää ratkaisuja syövän seurantaan juuri nestebiopsian avulla.

”Tiheän seurannan avulla potilas saa oikean hoidon nopeammin”, BiopSensen tieteellinen neuvonantaja, professori Marja Tiirola kertoo tiedotteessa.

Saatavilla on uusia erinomaisia syöpälääkkeitä, mutta ne ovat usein hyvin kalliita, ja niiden teho voi vaihdella yksilökohtaisesti. Siksi on tärkeää saada oikea lääkitys oikealle potilaalle mahdollisimman pian.

Nestebiopsia voi muodostua tehokkaaksi tavaksi parantaa syöpähoitojen laatua pienemmin kustannuksin.

BiopSense kehittää täysin automatisoitua näytteen käsittelypatruunaa verinäytteiden biomarkkerien (DNA, RNA, solut, proteiinit) puhdistamiseen ja siirtoon. Tämä mahdollistaa näytteiden säännöllisen keräämisen ja analysoinnin aiempaa useammin riippumatta sairaalan tai terveyskeskuksen laboratoriotyövoimasta. Teknologia avaa myös mahdollisuuksia nestebiopsiaan liittyvän palveluliiketoiminnan laajentamiseen kansainvälisesti.

Perustutkimuksesta patentteja ja yritystoimintaa

Tiirolan tutkimus on hyvä esimerkki siitä, miten perustutkimus voi tuottaa käytännön sovelluksia. Tiirolan tutkimusryhmä Jyväskylän yliopistossa paneutuu muun muassa ympäristön mikrobiologiaan ja syövän diagnostiikkaan. Toimiala on laaja, mutta menetelmä - DNA-teknologia – yhdistää eri hankkeita.

Keksintöjen vieminen käytäntöön tarvitsee rahoitusta, koska niiden toiminta pitää todentaa.

Yksi Biopsensen varhaisen vaiheen sijoittajista on Jyväskylän yliopiston sijoitusyhtiö Unifund, jonka avulla Tiirolan tutkimusryhmän kehittämä teknologia on siirretty yritykseen. Jyväskylän yritystehdas on ollut toiminnan kehittämisessä mukana tukien BiopSensen teknologian kaupallistamisprosessia Yritystehtaan hautomopalveluiden avulla.