Suomen Lääketieteen Säätiö ja T W Lilljan säätiö ovat sulautuneet. Sulautumisesta syntyneen rahaston suuruus on lähes miljoona euroa. Yhdistymisen ansiosta Lääketieteen Säätiö voi jatkossa jakaa aiempaa enemmän apurahoja suomalaiseen lääketieteelliseen tutkimukseen.

Sulautuneita säätiöitä yhdistää sama toimialue ja tarkoitus. T W Lilljan säätiön tarkoituksena on ollut tukea ja edistää lääketieteellistä tutkimustyötä Suomessa.

Lilljan säätiön varoista muodostetaan T W Lilljan nimeä kantava nimikkorahasto, josta jaetaan vuosittain noin 75 000 euroa apurahoja. Apurahoja jaettaessa pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan säätiön perustajan Torvald Woldemor Lilljan toive syöpätutkimuksen tukemisesta.

Torvald Lillja (1907–2001) perusti T W Lilljan säätiön vuonna 1968. Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja Anne Remes sanoo tiedotteessa, että sulautuminen mahdollistaa Lilljan toiveen, ja osoittaa, että yksityishenkilöiden lahjoituksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia tutkimuksen tukemisessa. Suomen Lääketieteen Säätiö tukee suomalaista lääketieteen tutkimusta ja koulutusta vuosittain jaettavin apurahoin ja palkinnoin.

– Rahoittamillamme kliinisillä tutkimuksilla vaikutetaan suoraan siihen, millaista hoitoa suomalaiset tulevaisuudessa saavat, Remes kertoo.

Sulautuminen vähentää samalla alalla toimivien säätiöiden kaksinkertaisesta hallinnoinnista aiheutuvia kuluja. Näin ollen se lisää lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen käytettäviä kokonaisvaroja.

Lääketieteelliseen tutkimukseen suunnattu rahoitus kutistui Suomessa vuosina 2010–2017 merkittävästi. Erityisesti valtion rahoitus väheni, ja yhä suurempi osuus rahoituksesta on tullut yksityisiltä säätiöiltä. Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenojen kasvattamisesta 2,8:sta prosentista 4:ään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.