Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä edistää tupakoinnin vähentämistä tarjoamalla työntekijöilleen työterveyshuollon kautta savuttomuuteen liittyvää ohjausta, neuvontaa ja tarvittaessa lääkehoitoa.

Kainuun soten mukaan tämä on yksi merkittävä tukikeino, jolla se panostaa henkilökuntansa terveyteen ja hyvinvointiin.

Tupakoiville potilaille Kainuun sote suosittelee savuttomuutta ja tarjoaa maksutonta nikotiinikorvaus- tai vieroituslääkehoitoa sairaalajakson aikana.

Osastolle hoitoon tullessaan jokaisen potilaan tupakointitottumukset selvitetään ja kirjataan potilaskertomukseen. Potilas voi myös itse tuoda esille tupakasta vieroitushoidon tarpeensa, ja hänen on mahdollista saada resepti nikotiinikorvaus- tai vieroituslääkehoidon jatkamiseen avohoidossa.

Savuttomana leikkaukseen -toimintamalli on otettu käyttöön Kainuun sotessa vuonna 2017. Tupakoinnin lopettaminen kahdeksan viikkoa ennen leikkausta vähentää merkittävästi komplikaatioita. Tutkimusten mukaan potilaan leikkausta edeltävä tupakoinnin lopettaminen vähentää selvästi toimenpiteeseen liittyneitä sivuvaikutuksia ja edistää paranemista.