Uuteen sairaalaan siirtyminen venyttää Kainuun soten hoitojonoja.

Sairaanhoitopiiri on ilmoittanut, että uudisrakennuksen käyttöönoton vuoksi on odotettavasti hoitoprosessien väliaikaista hidastumista. Tästä syystä kiireettömän hoidon hoitotakuuajat tulevat tilapäisesti pidentymään ja paikoin jopa ylittymään kuluvan talven aikana. Erityisesti joihinkin leikkaushoito- ja erikoislääkäreiden poliklinikkapalveluihin saattaa tulla viivästyksiä.

Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan sairauden kiireellisyyden vaatimassa järjestyksessä. Potilaiden tilannetta seurataan hoitojonossa koko ajan.

Sairaanhoitopiiri alleviivaa, että kiireettömän hoidon hoitotakuurajan ylittyminen ei tarkoita potilaan terveydentilan välitöntä vaarantumista. Mikäli hoitoon pääsyä odottava henkilö huomaa omassa terveydentilassaan huolestuttavia muutoksia, hänen toivotaan ottavan yhteyttä hoitavaan yksikköön, jolloin hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan tarvittaessa uudestaan.

Kainuun sote pahoittelee mahdollisia viiveitä ja toivomme potilailta ja yhteistyökumppaneilta kärsivällisyyttä tässä tilanteessa. Kiireettömän hoidon hoitotakuun mahdollisesta ylittymisestä kertaluonteisesta syystä on annettu tieto myös valvontaviranomaiselle.

Kauniin uusi keskussairaala avataan tammikuussa 2020 ja otetaan käyttöön vaiheittain talven ja kevään 2020 aikana. Siirtymän aikana sairaalan toimintaa on sekä uuden että vanhan sairaalan tiloissa.