Kainuun keskussairaalan uuden päärakennuksen ensimmäinen osa on valmiina potilaskäyttöön. Ensimmäisenä avautuvat päivystyspalvelut, synnytykset, leikkaustoiminta sekä teho- ja valvontaosasto 22. tammikuuta. Myös kuvantamistutkimukset siirtyvät uuteen sairaalaan. Laboratorion näytteenotto siirtyy 27. tammikuuta uusiin tiloihin.

Tammikuun loppuun mennessä muuttavat myös erikoissairaanhoidon osastot A ja B, lasten ja nuorten osasto, päiväsairaala ja dialyysi, toimenpideyksikkö ja naistentautien poliklinikka.

Kainuun keskussairaala on Kainuun ja lähialueiden päivystävän terveydenhuollon keskus. Sairaalassa on yhteensä 240 sairaansijaa, jotka osastoilla ovat pääasiassa yhden hengen huoneita. Sairaalassa toimivat kaikki keskeiset lääketieteen erikoisalat, leikkaus- ja toimenpideyksiköt, synnytysosasto sekä nykyaikaiset diagnostiikkapalvelut.

Uuden sairaalan suunnittelussa on huomioitu toiveet potilaat ja läheiset huomioivasta hoitoympäristöstä. Potilastiloissa on esimerkiksi runsaasti luonnonvaloa, värejä ja taidetta virkistämässä miljöötä.

Sairaalatekniikka ja -logistiikka uudistuvat myös monin tavoin. Energiaa säästävä talotekniikka, varastoinnin ja kuljetusten automatisointi sekä toimintaa tehostavat kommunikointi- ja turvajärjestelmät ovat merkittäviä muutoksia sairaalan ylläpidolle.

Nyt käyttöön otettava sairaalan osa on laajuudeltaan kaksi kolmasosaa koko rakennushankkeesta. Pääosa erikoissairaanhoidon poliklinikoista muuttaa uusiin tiloihin toisessa vaiheessa.

Ensi syksynä muuttavat lasten ja nuorten poliklinikka sekä Kajaanin terveyskeskuksen vastaanotot ja kuntoutusosasto. Keväällä 2021 aukeavat kehitysvammaosasto, lasten ja nuorten psykiatrian yksiköt ja ensihoidon tilat. Viimeiseksi muuttavat loput poliklinikat ja osastot alkusyksystä 2021.

Toisen vaiheen työt alkavat helmikuussa, jolloin ensimmäinen vanhan sairaalan siipi puretaan uuden rakennusosan kohdalta. Rakennustyöt jatkuvat vuoden 2021 kesään saakka.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi MAKSUTTA, klikkaa tästä.