Oireita saaneista, koronapotilaita hoitavissa yksiköissä toimivista lääkäreistä, 83 prosenttia on päässyt testiin, selviää Lääkäriliiton tekemästä kyselystä. Muissa potilastyötä tekevissä yksiköissä toimivista, hengitystieinfektion oireita saaneista lääkäreistä vain kaksi kolmesta kertoo päässeensä testiin.

Lääkärien työsuojelun kannalta huolestuttavaa on se, että selvästi alle puolet niistä sairaaloissa toimivista lääkäreistä, jotka katsoivat kuuluvansa riskiryhmiin, oli päässyt siirtymään muihin työtehtäviin.

– Työntekijöiden ja potilaiden turvallisuuden vuoksi edellä mainitut asiat on saatava kuntoon, painottaa Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi lääkäriliiton tiedotteessa.

Vain reilu 60 prosenttia koronapotilaita hoitavissa yksiköissä työskentelevistä lääkäreistä on sitä mieltä, että heidän työyksikössään on riittävästi suojavarusteita.

Joka kolmas vastaaja ilmoitti, että omassa työyksikössä suojavarusteista on ajoittaista puutetta. Kuusi prosenttia vastaajista kertoi, että suojavarusteista on jatkuvasti pulaa.

Parhaiten suojavarusteita on sairaaloissa, joissa 69 prosenttia kyselyyn vastanneista lääkäreistä arvioi suojavarusteiden määrän olevan riittävä kyselyhetkellä.

Vastaajista suurin osa oli sitä mieltä, että lääkärien riittävyydessä koronapotilaita hoitavissa yksiköissä ei ole tällä hetkellä ongelmia. Avovastauksista ilmeni, että osa lääkäreistä on huolissaan siitä, että koronatilanteen vuoksi pitkäaikaissairauksia jää hoitamatta.

Lääkäriliitto lähetti kyselyn koronatilanteen vaikutuksista jäsenilleen 8.4. Kyselyyn vastasi 8562 lääkäriä.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.