Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat julkaisseet kaksi uutta ajankohtaista ohjetta erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen ja niistä selviämiseen sote-yksiköissä.

STM muistuttaa, että valmiussuunnittelu on tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon varautumistyötä. Se tukee yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämistä ja väestön toimintakyvyn varmistamista.

Valmiussuunnittelun apuna voi käyttää uutta käytännön ohjeita ja työkaluja sisältävää ohjetta, joka perustuu Kuntaliiton kehittämään kuntien jatkuvuudenhallinta-konseptiin (KUJA).

KUJA-konseptissa varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan kokonaisuus on sisällöllisesti jaettu viiteen kokonaisuuteen. Ohjeessa annetaan käytännön ohjeet, mitä tulee kirjata omaan valmiussuunnitelmaan. Tavoitteena on rakentaa sekä kehittää pitkäjänteisesti organisaation valmiutta sekä kykyä toimia kaikissa tilanteissa aina ennakoinnista itse kriisitilanteeseen.

Toisessa uudessa ohjeessa kuvataan, miten varautuminen kannattaa ottaa huomioon erilaisissa hankinnoissa, ulkoistuksissa ja sopimuksissa. Sopimuksiin tulee ohjeen mukaan kirjata ehdot häiriötilanteisiin varautumisesta ja sen valvonnasta. Ohje sisältää käytännönläheisiä suosituksia ja malleja sopimusten laatimiseen.

– Kun sote-palveluja ulkoistetaan ja hankitaan ostopalveluna, toimintavarmuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaikkea osaamista ei kannata ulkoistaa!, ohjeessa muistutetaan huutomerkin kanssa.

Varautumisen näkökulmasta riskinä on, että häiriötilanteissa vastuut ja johtaminen hämärtyvät, jos palvelutuotanto on ketjuttunut monelle toimijalle.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto julkaisevat valmiussuunnittelun tueksi ja yhtenäistämiseksi kesäkuussa 2019 myös kyberturvallisuutta koskevan ohjeen.