Suomen Akatemia on valinnut seitsemän tutkimushanketta rahoitettavaksi Ilmastonmuutos ja terveys (CLIHE) -akatemiaohjelman toisen vaiheen haussa. Tutkimuskonsortioille myönnettiin yhteensä kahdeksan miljoonaa euroa. Nyt rahoitetut hankkeet alkavat tammikuussa.

Hankkeissa tutkitaan muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutusta muuttavien lintujen ja lepakoiden levittämien tautien esiintymiseen Euroopassa, terveyttä ja yhteiskunnallisia haasteita ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, hyönteisten välittämien tautien ja ilmastonmuutoksen välistä yhteyttä Suomessa sekä ilmassa leviävien allergianaiheuttajien ja immunologisen valmiuden yhteyttä.

Ilmastonmuutos ja terveys -akatemiaohjelma tuottaa tietoa parhaiden toimintatapojen valitsemiseksi ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Ohjelman rahoituskausi alkaa vuonna 2020 ja päättyy vuoden 2023 lopussa.

Suomen Akatemia on rahoittanut 14:ää akatemiaohjelmaa tänä vuonna. Akatemiaohjelmat ovat tiedelähtöisiä, temaattisia ja tavoitteellisia tutkimushankekokonaisuuksia, jotka uudistavat tutkimusta ja tavoittelevat tieteellistä sekä muuta vaikuttavuutta.