Kaasuhellan käyttäminen alentaa verenpainetta kohtuullisessa määrin. Tähän tulokseen päätyi alustava, 12 perusterveen henkilön koeryhmällä tehty tutkimus englantilaisessa King’s College Londonissa (KCL).

45 minuutin istuminen kaasuhellan vieressä laski osallistujien verenpainetta kokeissa keskimäärin 5 elohopeamillimetriä (mmHg) verrattuna tavallisessa ilmanalassa oleskeluun. Tutkimustuloksista kertonut KCL:n lehdistötiedote ei täsmentänyt, tarkoittiko tämä ylä- vai alapainetta vai sekä että.

Vaikutus johtuu nitriitistä, jota typpidioksidi (NO2) vapauttaa reagoidessaan ihmiskehon veden kanssa. Typpidioksidia puolestaan syntyy kuumassa kaasuliekissä, kun ”ilma palaa” eli ilman typpi reagoi vähäisessä määrin ilman hapen kanssa.

Hellan lähellä ilmassa mitattiinkin noin 10-kertainen pitoisuus typpidioksidikaasua tausta-arvoon verrattuna. Typpidioksidin imeytyminen keuhkoista vereen puolestaan nosti koehenkilöiden veren nitriittipitoisuutta 15 prosenttia.

Tutkijatohtori Andrew Webbin johtaman ryhmän tieteelliset tulokset on julkaistu Circulation Research -lehdessä.

Tutkijat eivät yllättyneet tuloksistaan, sillä ruoan sisältämien nitriittien verenpainetta alentava vaikutus on ennestään tunnettu. He kuitenkin korostavat, että kaasuhellan vaikutuksia täytyy tutkia laajemmalla otoksella.

Jatkotutkimuksissa täytyy huomioida myös typpidioksidin kielteinen vaikutus hengitykseen. Kohonneet typpidioksidin määrät nimittäin ärsyttävät keuhkoja ja hengitysteiden limakalvoja.

Typpidioksidi on kaasu, jota esiintyy ilmassa hyvin vähäisiä määriä luonnostaan muun muassa salamaniskujen ja maaperän mikrobitoiminnan synnyttämänä. Typpidioksidista kuitenkin puhutaan tyypillisesti ilmansaasteena, sillä kaupunki-ilmassa sitä leijuu liikenteen päästöjen vuoksi tavallista enemmän.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.