A-klinikkasäätiön ylilääkäri Kaarlo Simojoki on saanut tämän vuoden Arkkiatri Risto Pelkosen palkinnon. Palkinto annettiin Simojoelle käynnissä olevilla Tampereen lääkäripäivillä.

Simojoki on päihdelääketieteeseen erikoistunut yleislääkäri ja väitellyt riippuvuuden hoitoon käytetyistä korvaushoidoista sekä niiden ongelmista. Kokemusta päihdepuolelta hänellä on noin 16 vuoden ajalta, sillä hän on työskennellyt aiheen parissa 2000-luvun alusta alkaen.

Palkintoperusteluissa mainitaan, että Simojoki on ollut aktiivisesti myös mediassa ja ottanut kantaa useisiin alkoholin käyttöön liittyviin asioihin. Viimeisin hänen kirjoituksensa käsitteli digitalisaatiota ja siihen liittyvää riippuvuutta, miten digitalisaation tuottama hyvä olo on myös eräänlaista päihdettä.

Uuteen alkoholilakiin liittyen Simojoki on ansiokkaasti tuonut esiin sitä, että alkoholin saatavuuden parantaminen nostaa alkoholihaittoja ja kaiken mahdollisen negatiivisen julkisuuden uhalla vastustanut lakimuutosta.

Arkkiatri Risto Pelkosen palkinto jaettiin tänä vuonna 12. kerran. Palkinnolla Tampereen lääkäripäivät haluaa korostaa lääkärintyössä vaadittavia monipuolisia ominaisuuksia.

Palkinto myönnetään lääkärille, jonka hyvään ammatilliseen osaamiseen liittyy oleellisena osana halu toimia kaikin tavoin potilaan parhaaksi: tieto, taito, ihmisläheinen asenne ja halu pysyä ajan tasalla.