Jyväskylän keskussairaala on ollut Tuulikki Sokka-Islerin reumatologinen kotipaikka jo yli 30 vuotta, koko hänen lääkärinuransa ajan.

– Ensimmäinen työkuukauteni sisätaudeilla oli reumaosastolla tammikuussa 1986. Legendaariset, sittemmin professorit, ylilääkäri Martti Oka ja osastonlääkäri Pekka Hannonen, keskustelivat viisaita. Se varmaan teki lähtemättömän vaikutuksen, Sokka-Isler sanoo.

Nyt hän on toiminut itse vuosia Keski-Suomen keskussairaalan reumasairauksien ylilääkärinä ja myös Itä-Suomen yliopiston reumasairauksien professorina. Jyväskylään hän on aina palannut, vaikka on välillä työskennellyt esimerkiksi Heinolan jo lakkautetussa Reumasairaalassa ja useita vuosia Yhdysvalloissa Vanderbiltin yliopistossa.

– Jyväskylässä olen päässyt ottamaan osaa kehitystyöhön, vaikka en ole ollut välttämättä täällä kokopäiväisesti paikalla. Meillä on ammattitaitoinen ja innokas reumatiimi. Pyrimme parempaan ja järkevämpään toimintaan koko ajan koko tiimin voimin. Ja keskisuomalaiset potilaat ovat kivoja.

Yksi Jyväskylän reumatiimin tuoreista toimintatavoista on nivelreumapotilaiden etäseuranta GoTreat-It-järjestelmän avulla. Potilaat ovat tämän vuoden toukokuusta alkaen voineet täyttää mobiililaitteilla arvion toimintakyvystään ja terveydentilastaan jo ennen poliklinikalle saapumista.

– Seuraava askel on se, että osa potilaista siirretään etäseurantaan niin, että he käyvät polilla vain joka toinen vuosi.

Usein huomataan, että potilas ei käykään terveyskeskuslääkärillä.

Etäseurannasta saattaisi Sokka-Islerin mukaan olla hyötyä myös silloin, kun potilaan pitäisi olla perusterveydenhuollon vastuulla reumaklinikan kontrollikäyntien välillä. Usein huomataan, että potilas ei käykään terveyskeskuslääkärillä.

– Etäseuranta mahdollistaisi kontaktin reumayksikköön esimerkiksi kerran vuodessa. Potilas täyttää mobiililaitteella oma-arvion ja käy labrassa, minkä jälkeen reumatologi tai reumahoitaja vertaa tietoja aikaisempiin tuloksiin ja tarvittaessa soittaa potilaalle tai kutsuu tämän poliklinikalle.

Nivelreuman etäseuranta on jo herättänyt kiinnostusta muissakin reumayksiköissä ulkomaita myöten. Viime viikolla Sokka-Isler oli esittelemässä Jyväskylän-mallia Norjassa reumatautien monitorointia käsittelevässä konferenssissa.

– Lähes kaikki Norjan reumayksiköt käyttävät sähköistä GoTreatIt-hoidonseurantajärjestelmää. Jyväskylässä olemme kuitenkin askeleen edellä etäseurannan takia.

Jyväskylässä seurantajärjestelmä on ollut käytössä jo kymmenen vuotta. Sen avulla on voitu todeta, että hoitotulokset ovat parantuneet kaikilla mittareilla, kuten sairauden aktiivisuuden, toimintakyvyn, röntgenissä havaittavien nivelmuutosten ja potilaiden omien arvioiden mukaan tarkasteltuna.

Vaikka sähköiset työkalut ja itsearvioinnit yleistyvät reumatautienkin hoidossa, ei niiden varaan voi Sokka-Islerin mukaan laskea kaikkea.

– Kroonisten sairauksien hoidossa tarvitaan jatkossakin myös hyvä hoitosuhde reumahoitajaan ja -lääkäriin.