Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmän arvioitujen kustannusten kasvaminen sai Jyväskylän harkitsemaan uudelleen kantaansa.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina 13. syyskuuta.

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto aikoo tiedotteen mukaan esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaupunki anna Keski-Suomen sairaanhoitopiirille valtuutusta edetä asiakas- ja potilastietojärjestelmä Asterin hankinnassa.

Mielen muuttumisen syynä ovat ennen kaikkea hankkeen lähes kaksinkertaistuneet kustannukset.

Asiasta päättää varsinaisesti kaupunginvaltuusto, joka kokoontuu 27. syyskuuta.

Aster on neljän sairaanhoitopiirin yhteinen hanke. Mukana Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vetämässä hankkeessa ovat Pohjois-Karjalan Siun sote, Etelä-Savon sote-kuntayhtymä Essote ja Vaasan sairaanhoitopiiri.

Jyväskylä ei ole ainoa irtiottoa suunnitteleva kaupunki tai kunta. Multian kunnanvaltuuston teki yksimielisen päätöksen, ettei kunta halua olla mukana Aster-hankkeessa, vaan haluaa valtakunnallisen ratkaisun.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa 2019 liittyä mukaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja KL-kuntahankintojen järjestämään yhteishankintaan. Kilpailutuksessa etsittiin yhteistä järjestelmää erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden käyttöön.

Kilpailutuksen voitti yhdysvaltalainen potilastietojärjestelmäjätti Cernerin Millennium-järjestelmä. Järjestelmää ei aiemmin ole käytetty Suomessa, mutta se on käytössä muualla Pohjoismaissa ja Euroopassa.

Jyväskylän tiedotteen mukaan kaupunginvaltuuston tehdessä päätöksen mukaan lähtemisestä, oli hankintakokonaisuuden kustannusarvio 60 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluiden osuus oli noin 10,6 miljoonaa euroa.

Jyväskylä päätti jo tuolloin, että mikäli kustannukset nousevat ennakoidusta merkittävästi, niin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tulee keskeyttää hankintamenettely.

Kesäkuussa 2021 jäsenkunnille pidetyssä esittelytilaisuudessa Asterin kustannusarvio oli Jyväskylän mukaan noussutkin 64,5 miljoonaan euroon. Hankinnan suunnitteluprojektin täsmentyessä elokuussa 2021, jäsenkunnille ilmoitettiin, että järjestelmän kiinteä hankintahinta on 128,7 miljoonaan euroa.

”Jyväskylän kaupunginvaltuuston toukokuussa 2019 tekemään päätökseen nähden kustannukset ovat lähes tuplaantuneet. Siten valtuuston päätökseen nähden voidaan todeta, että kustannukset ovat nousseet merkittävästi ja nousseet kustannukset ovat pois asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Näin ollen esitän maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että Jyväskylän kaupunki ei valtuuta sairaanhoitopiiriä etenemään hankinnassa tai siirtymään järjestelmän varsinaiseen toimitusvaiheeseen”, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto kommentoi tilannetta tiedotteessa.

Kustannusten lisäksi Jyväskylän päätöksessä painaa myös sote-uudistus eli kesällä eduskunnan hyväksymä lainsäädäntö hyvinvointialueiden perustamisesta.

Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alkaen. Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuisi alustavan aikataulun mukaisesti vuonna 2025, jolloin järjestelmän käyttäjä ja rahoittaja on Keski-Suomen hyvinvointialue.

Koiviston mielestä ”ei ole oikein sitoa hyvinvointialueen toimintaa ja taloutta näin merkittävällä tavalla jo ennen niiden perustamista”. Hänestä hyvinvointialueen tulee päättää asiasta, kun aluevaltuusto aloittaa toimintansa.

Jyväskylä voi vielä tehdä päätöksen poistua hankinnasta ilman seuraamuksia. Yhteishankinnan sopimuksen mukaan sen osapuolet voivat irtautua hankinnasta marraskuun loppuun 2021 mennessä.

Lue seuraavaksi: