Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan julkisuudessa liikkuu virheellistä tietoa koronavirusinfektioon mahdollisesti tehoavista lääkkeistä ja lääkeyhdistelmistä.

Tiedot ovat usein puutteellisia, ja mahdolliset väitteet lääkkeiden tehosta ja turvallisuudesta eivät välttämättä perustu laadukkaisiin kliinisiin lääketutkimuksiin, kerrotaan Fimean tiedotteessa.

Useita kliinisiä lääketutkimuksia koronavirusinfektion hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi on kuitenkin meneillään Euroopassa ja muualla maailmassa. Fimea on sitoutunut koronavirusinfektion lääkehoito- ja rokotetutkimusten priorisoituun arviointiin. Tehokkaan lääkehoidon nopea löytäminen on kaikkien toimijoiden yhteinen tavoite.

Uudentyyppisten lääkevalmisteiden myyntiluvat arvioidaan Euroopassa pääsääntöisesti Euroopan lääkeviraston (EMA) koordinoimana yhteisesti Euroopan lääkeviranomaisverkoston toimesta. Tässä verkostossa myös Fimealla on aktiivinen rooli.

Lääkevalmisteen myyntilupa edellyttää sitä, että valmisteen tehosta ja turvallisuudesta on riittävät tiedot. Tämä korostuu niiden valmisteiden osalta, joita pyritään antamaan ennaltaehkäisevästi tai sairauden alkuvaiheessa isolle potilasjoukolle. Koronapandemiatilanteessa EMA on valmistautunut nopeaan arviointiprosessiin. On todennäköistä, että näitä prosesseja on käynnistymässä lähiaikoina.

Myyntiluvattomilla valmisteilla ei ole lääkeviranomaisen vahvistamaa, näyttöön perustuvaa tehoa ja turvallisuutta, ja niiden käyttö on lainsäädännössä tarkoin säännelty.

Suomessa myyntiluvattomien lääkevalmisteiden käyttäminen on mahdollista kliinisissä lääketutkimuksissa tai Fimean myöntämällä erityisluvalla. Erityislupa voidaan myöntää, jos käytettävissä ei ole muuta hoitoa tai muulla hoidolla ei ole saavutettavissa toivottua tulosta.

Luvan hakee lääkevalmisteen kulutukseen luovuttaja eli yleensä apteekki tai sairaala-apteekki. Lupa voi koskea yksittäistä potilasta tai tiettyä terveydenhuollon yksikköä kuten sairaalaa. Hoitava lääkäri vastaa aina määräämästään hoidosta.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.