Lääke75+ -tietokanta uusiutuu

– Ikäihmisille turvallisten lääkkeiden Lääke75+ -tietokannan hakusysteemi uusiutuu alkuvuodesta. Onneksi! Tietokantaan tullaan paljon kännykän kautta, joten teemme sovelluskehittäjien kanssa yhteistyötä, jotta saisimme mobiilisovelluksen.

Keskustelimme juuri Lääketietokeskuksen kanssa tietokannan saamisesta Pharmaca Fennicaan. Se toteutuu todennäköisesti ennen joulua.

Tutkija Johanna Jyrkkä Fimeasta

Monilääkityksen riskien ehkäisymalli laajenee Poriin

Finalisti. Tutkija Terhi Toivo oli mukana Lohjalla kokeillun, monilääkityksen riskien ehkäisemiseksi kehitetyn toimintamallin pilottihankkeessa. Antti Nikkanen

– Lohjan toimintamalli monilääkityksen riskien ehkäisemiseksi kotihoidossa on herättänyt kiinnostusta. Porissa on alkamassa projekti, jossa sitä hyödynnetään.

Kun kotihoidon lääkäriresurssit ovat niukat, ne on osattava kohdistaa potilaille, jotka eniten tarvitsevat lääkehoidon kokonaisarviota.

Kun asiakas saa uuden lääkkeen, on esimerkiksi arvioitava, tarvitaanko muihin lääkkeisiin annosmuutoksia, jotta lääkitys ei aiheuta kaatumisriskiä tai riskiä munuaisille.

Proviisori Terhi Toivo, Helsingin yliopiston kliinisen farmasian ryhmästä

Klinikkaproviisoreita on jo useampia

Finalisti. Vastaava proviisori Kirsi Kvarnström Hus Apteekista kertoo, että Husissa on jo useampia klinikkaproviisoreita. Antti Nikkanen

– Projektillemme kuuluu hyvää. Klinikkaproviisorin toimenkuvaa pilotoitiin Husin Syöpäklinikalla vuonna 2017. Lääkitysturvallisuus parani ja tulokset olivat niin hyviä, että toiminta vakinaistettiin ja laajennettiin Lasten ja nuorten tulosyksikköön.

Nyt syyskuun alusta klinikkaproviisori on saatu myös leikkaussalit-, teho- ja kivunhoitoyksikköön.

Husin klinikkaproviisorin työssä pääpaino on toimialojen lääkehoidon riskikohtien tunnistamisessa ja siinä, että niitä autetaan kehittämään lääkehoitoprosessiaan turvallisemmaksi.

Vastaava proviisori Kirsi Kvarnström Hus Apteekista

Juttuun on tarkennettu Kirsi Kvarnströmin osuudessa mainittujen yksikköjen nimiä 23.9.2019 klo 12.31.