Professoriliitto on valinnut Vuoden Professoriksi 2021 lääketieteen professori Juhani Knuutin Turun yliopistosta. Palkintosumma on 20 000 euroa.

Knuutia luonnehditaan vankkumattomaksi tutkitun tiedon puolustajaksi ja huuhaan vastustajaksi.

– Tärkeän tutkimustyönsä ohella hän jaksaa vaikuttaa mediassa ja sosiaalisen median kanavilla ihmisten terveyden kannalta kumuloituvan ja jatkuvasti muuntuvan oikean tiedon puolesta huuhaata vastaan. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu Juhani Knuutin työssä esimerkillisellä tavalla, Professoriliiton puheenjohtaja Jukka Heikkilä toteaa tiedotteessa.

Knuuti on toiminut professorina Turun yliopistossa vuodesta 1996 lähtien. Hän toimii myös valtakunnallisen PET-keskuksen johtajana.

Knuuti on tutkinut erityisesti sydänlihaksen verenkiertoa ja aineenvaihduntaa kohdistuen sepelvaltimotautiin ja sydämen vajaatoimintaan.

Vuosina 2008–2019 Knuuti toimi verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien tutkimuksen Suomen Akatemian huippuyksikön johtajana.

Hän jaksaa vaikuttaa mediassa ja sosiaalisen median kanavilla.

Juhani Knuuti on julkaissut 574 tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia, joihin on viitattu runsaasti. Vuosina 2017, 2019 ja 2020 Knuuti nousi viitatuimpien tutkijoiden Highly Cited Researchers -listalle kliinisen lääketieteen aihepiiristä.

Yhteiskunnallisesti Knuuti on näkyvä kommentoija terveyteen liittyvissä julkisissa keskusteluissa. Hän on puhunut mediassa ja seminaareissa muun muassa sosiaalisen median virheellisiä terveysväittämiä vastaan.

Knuuti kirjoittaa tiedettä yleistajuistavaa blogia ja vaikuttaa itse aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Syksyllä 2020 hän julkaisi tiedettä yleistajuistavan kirjan, jossa käsitellään terveysväitteitä tutkitun tiedon avulla.

Knuuti on myös aktiivinen perus- ja jatkokoulutusopettaja. Hän antaa vuosittain lääketieteen perusopetusta, on pitänyt yli 300 luentoa kansallisissa ja kansainvälisissä koulutustilaisuuksissa sekä ohjannut 27 väitöskirjaa ja useita graduja.

Erityistä huomiota on herättänyt Knuutin ja opiskelijoiden yhteistyö sosiaalisen median virheellisiä terveysväittämiä vastaan.

Knuuti on palkittu työstään useita kertoja. Hänelle on myönnetty muun muassa Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear Medicinen Big Scientific Prize -palkinto vuonna 2005, ja samana vuonna hänet kutsuttiin pitämään Marie Curie -luento radiolääketieteen vuosittaisessa kongressissa.

Knuuti kutsuttiin Suomen Tiedeakatemian jäseneksi vuonna 2020.