Syöpäjärjestöjen uudeksi pääsihteeriksi on 1.4.2022 alkaen nimitetty patologian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Juha Pekka Turunen.

Turunen seuraa Syöpäjärjestöjen pääsihteerin tehtävässä dosentti Sakari Karjalaista, joka siirtyy kesällä eläkkeelle.

”Olen vakuuttunut, että Syöpäjärjestöt on hyvissä käsissä tulevaisuudessakin”, Karjalainen sanoo tiedotteessa.

Turunen pitää järjestön tärkeänä tehtävänä suomalaisten syöpätaakan keventämistä. Toimintaympäristö muuttuu nyt esimerkiksi sote-uudistuksen myötä.

”Tämä on kiinnostava ja innostava hetki tulla mukaan Syöpäjärjestöjen toimintaan. Meillä on iso ja haasteellinen tehtävä syövän synnyn ja kehityksen ketjun ymmärtämisessä, johon tiivistyy inhimillisen elämän koko kirjo. Voimme vaikuttaa tähän polkuun terveyden edistämisellä ja tautien ehkäisyllä sekä epidemiologisella osaamisella ja lääketieteen kaikkien erikoisalojen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen sekä kansalaisten yhteistyöllä”, hän sanoo tiedotteessa.

Syövän stigma on vähentynyt ja ennuste parantunut, mutta väestön ikääntyessä syöpämäärät lisääntyvät.

Turunen huomauttaa, että syöpä vaikuttaa aina suuresti potilaaseen, perheeseen ja työyhteisöön. Hänen mielestään tutkimuskin pitäisi nähdä investointina parempiin hoitoihin ja tehokkaampaan resurssien käyttöön, joka johtaa potilaiden parempaan vointiin ja elämänlaatuun.

Turunen siirtyy Syöpäjärjestöihin Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin koulutuspäällikön ja varapääsihteerin tehtävästä.

Hän on vastannut vuodesta 2001 lähtien Duodecimissa lääkärien täydennyskoulutuksesta, myös aluetoiminnasta. Turusella on terveydenhuollon johtajatutkinto Health eMBA. Hän on toiminut muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriön Biotekniikan neuvottelukunnan sihteerinä.

Johtajanimitykset. Terveysosaston johtajaksi valittu Marika Skyttä. Eeva Anundi

Marika Skyttä Terveysosaston johtoon

Suomen Syöpäyhdistyksen hallitus on nimittänyt Terveysosaston johtajaksi 1.2. alkaen terveyden edistämisen ja kuntoutuksen asiantuntija, terveystieteiden maisteri, väitöskirjatutkija Marika Skytän.

Hän on hoitanut tehtävää syyskuusta 2021 alkaen. Skytällä on 11 vuoden kokemus Syöpäjärjestöissä asiantuntijana. Terveysjohtajana hän johtaa ja kehittää terveyden edistämistä, psykososiaalista tukea, kuntoutuksen tukea sekä tukihenkilö- ja vapaaehtoistoimintaa.

Nimitykset. Janne Pitkäniemi aloittaa vuoden lopussa Suomen Syöpärekisterin johtajana.

Janne Pitkäniemi Syöpärekisterin johtoon

Suomen Syöpärekisterin johtajaksi 1.12.2022 alkaen Janne Pitkäniemi.

Suomen Syöpärekisterin johtajaksi on nimitetty Syöpärekisterin tilastojohtaja ja Tampereen yliopiston syöpäepidemiologian osa-aikainen professori Janne Pitkäniemi.

Hän aloittaa tehtävässä 1.12. kun nykyinen johtaja Nea Malila siirtyy eläkkeelle. Pitkäniemi aloitti vuonna 2013 Syöpärekisterissä johtavana tilastotieteilijänä. Hän on johtanut syöpäepidemiologista tutkimusta sekä kehittänyt rekisteritutkimuksen data-analyyttisiä tutkimusmenetelmiä. Pitkäniemi on Suomen edustaja kansainvälisen syöväntutkimuslaitoksen (IARC/WHO) tieteellisessä neuvostossa sen puheenjohtajana.

Suomen Syöpäyhdistys on Suomen suurin potilas- ja kansanterveysjärjestö, Syöpärekisteri arvostettu syövän epidemiologinen tutkimuslaitos ja Syöpäsäätiö syöpätutkimuksen merkittävin yksityinen rahoittaja Suomessa.