Asiantuntijat suhtautuvat varauksella netistä tilattuihin geenitesteihin. Itse tilattavat geenitestit ovat kasvattaneet suosiotaan myös Suomessa. Asiantuntijat pitävät kuitenkin monia testien terveyslupauksia arveluttavina. Myös vastuu testitulosten tulkinnoista jää kuluttajalle itselleen.

Geenitutkimuksen läpimurrot ovat poikineet laajan kirjon erilaisia geenitestejä kuluttajille netin välityksellä tarjoavia yrityksiä. Yritykset lupaavat testiensä tarjoavan tietoa muun muassa omista sukujuurista, sairastavuusriskistä, yksilöllisesti sopivasta ravitsemuksesta tai luonteenpiirteistä. Asiantuntijoiden mukaan geenitesteissä ja niiden tulosten luotettavuudessa on isoja eroja.

– Kuluttajan näkökulmasta geenitestien maailma on villi länsi. Yritysten joukossa on täysiä käärmeöljykauppiaita, mutta joukossa on myös luotettavia testituloksia tuottavia yrityksiä, kertoo THL:n tutkimusprofessori Markus Perola, joka johtaa myös kvantitatiivisen genetiikan tutkimusryhmää Helsingin yliopistossa.

Perolan mukaan kuluttajan on vaikea erottaa luotettavia yrityksiä epäluotettavista. Yksi syy tähän on, että yritys saattaa samassa testikokonaisuudessa tarjota vankkaan tutkimustietoon perustuvia testejä ja myös täyttä huuhaata. Kuluttajalle näiden testien eroja ei useinkaan avata tai painoteta, vaan kuluttaja jää yksin tulosten ja niiden tulkinnan kanssa.

– Mielestäni netissä myytävistä terveyslupauksia sisältävistä geenitesteistä kannattaa suoraan unohtaa testit, jotka kertovat, miten kannattaa treenata tai syödä. Ruokavalio ja käyttäytyminen ovat genetiikan näkökulmasta niin moniulotteisia asioita, että niissä geenit eivät olennaisesti vaikuta yksilön terveyteen. Suhtautuisin varauksella myös testeihin, joihin liittyy lisämyyntiä osana tuloksia, Perola sanoo tiedotteessa.

Netissä myytävien testien terveystulkintoihin kannattaa suhtautua melkoisella varauksella, Perola sanoo.

– En usko, että yritykset huijaavat tahallaan, vaan ne yksinkertaistavat liikaa asioita. Geenitestin tekeminen on erittäin halpaa ja helppoa. Vaikeaa on tulosten tulkinta ja se, että mitä uskaltaa kertoa ihmiselle tutkimustietoon perustuen, Perola sanoo.

Perolan mukaan tieteellinen tutkimustyö geneettisten riskitekijöiden vaikutuksesta sairastavuuteen on vielä kesken. Yritykset ovatkin tehneet varaslähdön sen osalta, mitä tutkimukseen pohjautuen voidaan sanoa geenitestien terveyshyödyistä. Tutkimus ei esimerkiksi vielä anna vastauksia siihen, aiheuttavatko testit enemmän huolta kuin hyötyä tai lisäävätkö testit tarpeettomia tutkimuksia vai auttavatko ne saamaan sairauksia kiinni varhaisessa vaiheessa.

Yhtenä luotettavimpana testinä Perola pitää jo pidempään lääketieteellisessä käytössä olleita farmakogeneettisiä testejä, joilla voi selvittää, miten omat perintötekijät vaikuttavat eri lääkeaineiden tehokkuuteen ja soveltuvuuteen itselleen.

– Esimerkiksi kolesterolilääkkeenä käytettävät statiinit eivät geneettisistä syistä sovellu kaikille ihmisille. Myös eri kipulääkkeiden soveltuvuudessa on geneettisiä eroja. Nämä testit ovat varsin luotettavia ja niillä saadaan selkeää lääketieteellistä hyötyä, Perola sanoo.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselytutkimuksen perusteella suomalaisia mietityttävät geenitesteissä erityisesti tulosten luotettavuus, mahdollisuus vaikuttaa omaan sairastumisriskiin, kustannukset, yllättävät tai ikävät tulokset ja yksityisyydensuoja.

– Kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset ovat huolissaan netissä myytävien geenitestien osalta varsin relevanteista asioista. Tulosten luotettavuus herättää monenlaisia kysymysmerkkejä erityisesti niistä tehtävien tulkintojen pohjalta, kertoo LähiTapiolan terveyspalveluiden johtaja Jani Tikkanen.

Tikkanen näkee kuluttajille tarjottavien yksilöllisten terveystestien positiivisena puolena sen, että ne tarjoavat lisätietoa omasta terveydestään kiinnostuneille kuluttajille ja ne voivat tulevaisuudessa avata uusia mahdollisuuksia ennaltaehkäisyyn.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran helmikuussa 2020.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.