Lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana sairastamilla enterovirusinfektioilla on yhteys pienentyneeseen atooppisten sairauksien riskiin, osoittaa Tampereen yliopistossa tarkastettava väitöskirja.

Enterovirukset ovat yleisiä lapsuusiän infektioiden aiheuttajia. Oireet ovat usein lieviä ylähengitysoireita, mutta virus aiheuttaa myös esimerkiksi enterorokkoa. Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Laura Korhonen selvitti varhaisten enterovirusinfektioiden yhteyttä atopiaan laajassa syntymäkohorttitutkimuksessa.

– Tutkimuksessa havaittiin käänteinen yhteys varhaisten enterovirusinfektioiden ja atopian välillä eli lapsilla, jotka olivat sairastaneet runsaasti enterovirusinfektioita ensimmäisten elinvuosien aikana oli vähemmän atooppisia sairauksia kuin lapsilla, jotka olivat sairastaneet vain vähän enterovirusinfektioista, Korhonen kertoo tiedotteessa.

Samansuuntaista suojavaikutusta oli havaittavissa odottavan äidin sairastamassa enterovirusinfektiossa.

Vaikka väitöskirjan tulokset viittaavat siihen, että varhaisilla enterovirusinfektioilla saattavat suojata allergioilta, niiden syntymekanismien tiedetään olevan monimutkaisia. Esimerkiksi perinnöllinen alttius on merkittävä riskitekijä.

Todennäköisesti yksittäisen ihmisen kohdalla sairauden puhkeamisessa onkin kyse monen eri tekijän summasta. Enterovirukset ovat yksi mielenkiintoinen osa atooppisten sairauksien syntyyn johtavaa kokonaisuutta.

Laura Korhosen väitöskirja tarkastetaan 7. kesäkuuta.