Monet tutkimukset viittaavat siihen, että optimistisilla ihmisillä on pienempi riski sydänsairauksiin, aivoverenkiertohäiriöön ja keuhkojen toiminnan heikentymiseen. Syöpää tai infektiota sairastavilla optimismi on yhteydessä alempaan aikaisen kuoleman riskiin.

Tänä syksynä julkaistu uusi tutkimus puolestaan linkittää optimismin pidempään elinikään.

Uudesta tutkimuksesta kirjoitetaan Harvardin lääketieteellisen yliopiston terveysvalistusosaston blogissa. Kirjoituksen takana on kliininen psykologi, Harvardin lääketieteellisen yliopiston psykiatrian laitoksen apulaisprofessori David R. Topor.

Tutkimuksessa huomattiin kahden epidemiologisen kohorttitutkimuksen perusteella, että optimistit elivät muita todennäköisemmin yli 85-vuotiaiksi.

Topor kirjoittaa tutkimuksen ottaneen osittain huomioon muita elinikään mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä, kuten korkean kolesteroliarvon, tupakoinnin tai alkoholin käytön, tutkimuksella oli myös heikkoutensa. Tutkimuksen osallistujat olivat pääasiassa valkoihoisia, joiden sosioekonominen asema oli korkeampi kuin väestön keskimäärin.

”Nämä tekijät voivat rajoittaa tulosten yleistettävyyttä.”

Tutkimus ei myöskään vastaa polttavaan kysymykseen miksi ja miten optimismi oikeastaan vaikuttaa elinikään. Tämän selvittäminen ei kuulunut tutkimusasetelmaan.

”Osittain optimismi näyttää olevan perinnöllistä eli geeneissämme. Myös ympäristömme ja oppimamme muokkaavat optimistista ajattelua”, Topor kirjoittaa.

Mitä tutkimuksesta sitten on ammennettavissa?

”Voimme kaikki oppia olemaan optimistisempia. Oli ihminen luonnollisesti optimistinen tai ei, tiettyjä askelia tähän suuntaan on mahdollista ottaa.”