Jos ulkomailta kantautuu tieto kliinisissä lääketutkimuksissa tapahtuneista lääkeaineen aiheuttamista kuolemista, lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ryhtyy toimiin.

– Tällaisen epäilyn yhteydessä tarkistamme, onko Suomessa käynnissä tutkimuksia kyseisellä tutkimuslääkkeellä, sanoo ylilääkäri Hanna Leskinen Fimeasta.

Viimeksi näin tapahtui viime viikolla, kun kantautui tieto viidestä kuolemantapauksesta Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetun tozadenant-lääkkeen kliinisissä testeissä. Lääkkeen oikeudet olivat Helsingin pörssissä listatun Biotien hallussa, kun amerikkalainen bioteknologiayhtiö Acorda osti sen osakkeet. Tozadenant ei ole Suomessa kliinisissä tutkimuksissa.

Jos lääkeaine on Suomessa kliinisissä tutkimuksissa, Fimealla on mahdollisuus keskeyttää Suomessa meneillään oleva tutkimus.

Joskus tutkimuspotilaat sairastavat kuolemaan johtavaa sairautta ja kuolevat lääketutkimuksen aikana. Silloin kuolema ei johdu lääketutkimuksesta.

Vakavien sairauksien hoidossa käytettävillä lääkkeillä voi olla vaikeitakin haittavaikutuksia, jos odotetut hyödyt arvioidaan riskejä suuremmiksi. Tutkimus voi esimerkiksi selvittää tutkimuslääkkeen vaikutusta taudin etenemiseen ja elossaoloaikaan jo olemassa olevan, hoitosuositusten mukaisen lääkehoidon lisänä.

– Se, että tutkimuslääkkeen todettaisiin aiheuttaneen potilaan kuoleman, on erittäin harvinaista jopa maailmanlaajuisesti, Leskinen sanoo.