Espoon Jorvin sairaalan potilastornit aiotaan purkaa, ja niiden tilalle suunnitellaan uudisrakennusta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Aikaisemmin suunniteltiin, että Jorvin sairaalan synnytykset siirrettäisiin väliaikaisesti Helsingin synnytyssairaaloihin Jorvin sairaalan peruskorjauksen ajaksi. Aikaisempaa suunnitelmaa on jouduttu muuttamaan Kätilöopiston sairaalasta luopumisen vuoksi.

– Nyt katsotaan, että Jorvin sairaalan niin kutsuttuja potilastorneja ei kannata peruskorjata, vaan ne pitää purkaa ja rakentaa alueelle uudisrakennus, hankejohtaja Raija Malmström sanoi hallituksen kokouksessa maanantaina.

Hallitus päätti, että hankkeen etenemistä kiirehditään, ja asia tuodaan hallituksen käsittelyyn vielä tämän kevään aikana.

HUSin hallitukselle esiteltiin kokouksessa Jorvin sairaalan pitkän aikavälin suunnitelmaa.

– Jorvin sairaalassa on paljon huonokuntoista tilaa. Tähtäämme siihen, että sairaalasta tulee 2020-luvun loppupuolella moderni, nykyaikainen sairaala, Malmström sanoi.

Vuonna 1976 valmistunut Jorvin sairaala siirtyi Husin perustamisen yhteydessä vuonna 2000 osaksi Husia. Vuodesta 2006 Jorvi on kuulunut Hyksiin ja vastannut monilta osin lähikuntiensa erikoissairaanhoidon potilaiden hoidosta.

Vuonna 2009 hyväksytty Jorvin sairaalasta laadittu yleissuunnitelma perustui Hyksin toiminnallisiin muutoksiin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen vaatimuksiin sairaalan potilasturvallisuuden edistämisestä erityisesti vuodeosastotornien osalta. Jorvin vuonna 2016 käyttöönotettu päivystysrakennus perustui yleissuunnitelmassa laadittuun hankeohjelmaan. Vuonna 2015 HUSin hallitukselle esiteltiin Jorvin sairaalan pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnitelma, joka sisälsi suurimpien hankkeiden hankejärjestyksen 2020-luvun lopulle.

Kätilöopiston sulkemisen jälkeen Jorvin alueella tarvitaan aikaisemmin suunniteltua enemmän sairaansijoja, eikä vuodeosastotornien toiminnalle löydy riittävästi väistötilaa useita vuosia kestävän korjaustyön ajaksi.