Yläkoulun alkaessa 14 prosenttia ja päättyessä 20 prosenttia nuorista kokee itsensä usein yksinäiseksi, selviää WHO-Koululaistutkimuksesta. Yksinäisyys on yleisintä yhdeksännen luokan tyttöjen keskuudessa. Heistä joka neljäs on hyvin tai melko usein yksinäinen.

Usein yksinäiset koululaiset kokevat muita yleisemmin kipuoireita, hermostuneisuutta ja nukahtamisvaikeuksia. Yksinäisyys altistaa koululaisia oireilulle ja lääkkeiden käytölle.

Yksinäisyys voi tuntua jopa konkreettisena kipuna. Aivotutkimukset ovat osoittaneet sosiaalisen torjutuksi tulemisen ja fyysisen kivun aktivoivan saman alueen aivoissa.

Usein yksinäiset koululaiset kokevat muita yleisemmin kipuoireita, hermostuneisuutta ja nukahtamisvaikeuksia.

– Hermostuneisuutta ja nukahtamisvaikeuksia yksinäiset koululaiset lääkitsevät muita herkemmin, toteaa Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Nelli Lyyra tiedotteessa.

Yksinäisyyden torjumiseen on keinoja. Interventiotutkimuksissa on osoitettu muun muassa sosiaalisten taitojen opettelun ja oppilasryhmiin kohdistuvien toimien vähentävän lasten ja nuorten yksinäisyyden kokemista.

– Kouluympäristö voi parhaimmillaan tarjota turvallisen sosiaalisen kasvuympäristön, jossa oppilas tuntee kuuluvansa joukkoon ja tulee hyväksytyksi. Sosiaalisesti turvallisen kouluympäristön luominen on kuitenkin aina aikuisten vastuulla, muistuttaa Lyyra.

Koulussa voidaan vaikuttaa siihen, millä tavoin oppilaat kohtelevat toisiaan, ja onko jonkun ulkopuolelle jättäminen sallittua.

– Myös kotona opituilla taidoilla ja käyttäytymismalleilla on suuri merkitys esimerkiksi sillä, että jokaista kohdellaan kunnioittavasti ja osataan asettua toisen asemaan, Lyyra sanoo.

Jyväskylän yliopiston WHO-Koululaistutkimus selvitti 7. ja 9. -luokkalaisten koululaisten yksinäisyyden kokemisen yhteyttä psykosomaattiseen oireiluun sekä lääkkeiden käyttöön. WHO-Koululaistutkimus on Suomessa käytetty nimitys Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa yhteistyössä toteutettavasta kansainvälisestä Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) - tutkimuksesta .