Vuonna 2018 lähes joka kymmenes päivystyskäynti johtui lääkkeen aiheuttamasta haittavaikutuksesta, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tehty tutkimus.

Meilahden päivystyksessä tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, minkälaiset lääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset tuovat ihmisiä päivystykseen. Lääkkeen aiheuttamista päivystystapauksista suurin osa, 92 prosenttia, oli vakavia. Tutkijat arvelevat, että lievät haittavaikutustapahtumat hoidetaan muualla kuin yliopistosairaalan päivystyksessä.

Suurin osa lääkehaittatapahtumista oli lääkkeiden tunnettujen haittavaikutusten aiheuttamia, kuten verenhyytymisen estoon käytetyn lääkkeen aiheuttama verenvuoto. Yleisimmät haittavaikutusten aiheuttajat olivat verenhyytymiseen vaikuttavat lääkkeet (27,5 prosenttia tapauksista) sekä solunsalpaajat (20,6 prosenttia). Nämä erottuivat selvästi muista lääkeryhmistä, joista kolmantena olivat opioidit ja neljäntenä elimistön puolustuskykyyn vaikuttavat lääkkeet.

Yksittäisistä lääkkeistä tavallisimmat olivat verenhyytymiseen vaikuttava varfariini ja asetyylisalisyylihappo, jotka aiheuttivat erilaisia verenvuotoja.

Haittavaikutuksen kohteena oli joka kolmannessa tapauksessa maha-suolistokanava. Tavallisin tapahtuma oli verenvuoto suoliston alueella.

Kaikkien 125 lääkehaittatapauksen joukosta vain kaksi johti kuolemaan. Molemmat kuolemantapaukset aiheutuivat varfariinin käytöstä ja sen aiheuttamasta kallon sisäisestä verenvuodosta.

Vakavat tapaukset olivat kuitenkin enemmistönä, ja vain 8 prosenttia tapauksista oli lieviä.

Haittatapahtuman saaneiden potilaiden ikäjakauma heijastaa todennäköisesti lääkkeiden käyttöä siten, että yli 50-vuotiailla tapahtumia oli keskimäärin enemmän. Suhteellisesti eniten haittatapahtumia käyntikerroista oli 80–89-vuotiailla.

Suurin osa tapauksista oli lääkkeiden tunnettujen haittavaikutusten aiheuttamia tapahtumia eli verenhyytymisen estoon käytetyn lääkkeen aiheuttama verenvuoto tai solunsalpaajan käyttöön liittyvä verisolujen, kuten valkosolujen vähyys.

– Näiden haittavaikutusten riski on hyväksyttävä, sillä jos lääkitystä ei aloitettaisi ollenkaan, kuolisi potilas taustalla olevaan sairauteen, sanoo osastonylilääkäri Outi Lapatto-Reiniluoto tiedotteessa.

Tutkimusartikkeli on luettavissa täällä.