Terveyteen liittyvä elämänlaatu on heikentynyt jo ennen tyypin 2 diabeteksen puhkeamista, selviää tuoreesta väitöstutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan diabeteksen esiasteet, erityisesti heikentynyt sokerinsietokyky, ovat yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun.

Keski-ikäisistä suomalaisista noin joka kolmannella on diabeteksen esiaste tai aiemmin havaitsematon tyypin 2 diabetes.

Tyypillisesti kehittyvään tyypin 2 diabetekseen liittyy merkittäviä muita elämänlaatua heikentäviä tekijöitä, kuten lihavuutta ja muita metabolisia ongelmia. Väätäisen väitöstutkimus osoittaa, että näiden tekijöiden kasautumisella on vaikutusta terveyteen liittyvään elämänlaatuun jo ennen diabeteksen toteamista.

Tyypin 2 diabeteksen ja siihen liittyvien komplikaatioiden elämänlaatuvaikutuksia on tutkittu laajasti, mutta Väätäisen väitöskirja on ensimmäinen tutkimus, jossa diabeteksen esiasteiden elämänlaatuvaikutuksia selvitettiin preferenssipohjaisilla mittareilla. Tällaiset mittarit huomioivat sen, kuinka arvokkaana ihmiset pitävät erilaisia terveydentiloja. Lisäksi väitöstutkimuksessa tarkasteltiin yksittäisten riskitekijöiden ja diabeteksen kokonaisriskin yhteyttä elämänlaatuun. Väitöstutkimuksen loppuvaiheessa toteutetussa systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ilmeni, että myös muut myöhemmin julkaistut viimeaikaiset tutkimukset tukivat tutkimuksen päähavaintoja.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää muun muassa terveystaloudellisessa tutkimuksessa ja päätöksenteon tukena, esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen ehkäisytoimenpiteitä arvioitaessa.

Aiempien tutkimusten perusteella tyypin 2 diabeteksen puhkeamista voidaan ehkäistä tai viivyttää elämäntapoja muuttamalla. Diabeteksen ehkäisyä on tutkittu Suomessa viime vuosina muun muassa laajassa kansallisessa StopDia-hankkeessa. Väätäisen tuore väitöstutkimus antaa viitteitä siitä, että elämänlaatua voisi parantaa jo riskitekijöihin ja kokonaisriskiin puuttumalla.

Diabetes on kansallisesti ja kansainvälisesti yleinen ja yleistyvä sairaus. Tällä hetkellä noin 400 000 suomalaisella on diagnosoitu tyypin 2 diabetes. Lisäksi arvioiden mukaan noin 100 000 sairastaa tautia tietämättään.

Proviisori Saku Väätäisen farmasian alaan kuuluva väitöskirja Health Utility along the Diabetes Continuum, Examination of utility values in impaired glucose metabolism using pre-scored multi-attribute utility instruments (Diabetesjatkumon utiliteettivaikutukset, Tutkimus heikentyneeseen glukoosiaineenvaihduntaan liittyvistä utiliteettiarvoista väestöpreferensseillä painotettuja utiliteettimittareita käyttäen) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 22. helmikuuta. Vastaväittäjänä toimii dosentti Arto Strandberg Helsingin yliopistosta.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.