Viimeaikaisissa tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että kolesterolin kertyminen voi alkaa jo hyvin nuorella iällä ja että määritelmän mukaisten sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöiden puuttuminen ei välttämättä suojaa valtimonkovettumataudilta tai sydäninfarktilta.

Lancet-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa pystyttiin osoittamaan yhä vahvemmin, että pitkäaikaisesti kohonneella kolesterolilla on yhteys sydän- ja verisuonisairauksien riskiin.

Laajassa tutkimuksessa tarkasteltiin lähes 400 000 henkilön tietoja, joita kerättiin 19 maasta. Tutkimuksen tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että sydän- ja verisuonisairauksien riski kasvaa nuoremmalla iällä kuin aiemmin on ajateltu.

Journal of the American College of Cardiology -lehdessä julkaistuun tutkimukseen osallistui yli 4 000 itsensä terveeksi kokevaa 40–54-vuotiasta ihmistä, joilla ei ollut klassisen määritelmän mukaisia sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä.

Tutkimukseen osallistuneiden valtimoiden kuntoa tarkasteltiin erilaisin kuvantamismenetelmin. Tarkastelussa saatiin selville, että valtimoiden kovettumiseen viittaavia muutoksia oli havaittavissa, vaikka henkilöiden LDL-kolesterolin pitoisuus oli yleisen suosituksen mukaisella tasolla (korkeintaan 3,0 mmol/l) tai jopa sen alapuolella.

Ihmisillä, joiden veren LDL-kolesterolin pitoisuus oli 2,0 mmol/l, muutoksia löytyi lähes joka kolmannelta. Niillä, joilla LDL-kolesterolin pitoisuus oli suositusten ylärajalla (3,0 mmol/l), muutoksia löytyi jo lähes puolelta.

– Niillä henkilöillä, joilla ei ole riskitekijöitä ja joiden LDL-pitoisuuden alentamiseen ei tarvita lääkehoitoa, on hyvät edellytykset laskea LDL-kolesteroliaan erityisesti ruokavalion muutoksilla. Tutkimuksissa on pystytty osoittamaan, että ruokavaliota muuttamalla on mahdollista saavuttaa keskimäärin 26–40 prosentin lasku LDL-kolesterolipitoisuudessa, sanoo tiedotteessa ravitsemusterapian professori Ursula Schwab Itä-Suomen yliopistosta.

Käypä hoito -suosituksen ravitsemusohjeet LDL-kolesterolin alentamiseksi ovat Schwabin mukaan pysyneet pääperiaatteeltaan samanlaisina, joskin muuttuvaan elintarvikevalikoimaan pyritään reagoimaan jatkuvasti. Keskeisimpiä muutoksia ruokavaliossa ovat silti yhä rasvan laadun parantaminen, kuidun lisääminen ja kasvistanolia ja kasvisterolia sisältävien tuotteiden käyttö.