Haiman betasolujen insuliinin eritys on heikentynyt jo paljon ennen tyypin 1 diabeteksen toteamista, käy ilmi lääkäri Maarit Koskisen Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa.

Koskinen tutki insuliinivasteita lapsilla, joilla on todettu diabetekseen liittyviä autovasta-aineita. Hän vertaili glukoosin aineenvaihduntaa terveinä pysyneillä ja tyypin 1 diabetekseen sairastuneilla. Suonensisäinen sokerirasituskoe tehtiin lapsille autovasta-aineiden toteamisen jälkeen.

Kun verrattiin tyypin 1 diabetekseen sairastuneiden ja terveiden insuliinivasteita, havaittiin, että sairastuneilla ensivaiheen insuliinivaste oli laskenut jo 4–6 vuotta ennen diagnoosia.

– Kun teimme iänmukaista vertailua ryhmien välillä, huomasimme, että tyypin 1 diabetekseen sairastuneilla ero terveisiin oli havaittavissa jo kahden vuoden iässä. Prosessi alkaa siis jo varhain. Terveinä pysyneillä lapsilla insuliinivaste kasvaa iän myötä, kun taas sairastuvilla se pysyi matalana. Ero ryhmien välillä tuli ajan myötä entistä selkeämmäksi, Koskinen kertoo tiedotteessa.

Koskinen myös löysi yhteyden diabetekseen liittyvien autovasta-aineiden ja insuliinivasteen väliltä.

Tyypin 1 diabeteksen riskin tiedetään liittyvän erityisesti kuudenteen kromosomiin luokan II HLA -geenialueella. Koskinen etsikin tutkimuksessaan luokan II HLA -geenialueen, autovasta-aineiden ja insuliinivasteen välisiä yhteyksiä.

Tutkimuksessa todettiin, ettei luokan II HLA -alueen ja ensivaiheen insuliinivasteen välinen yhteys ollut itsenäinen, vaan yhteys johtui diabetekseen liittyvistä autovasta-aineista.

– Tiedetään ennestään, että kaksi tai useampi autovasta-aine on yhteydessä selvästi kohonneeseen tyypin 1 diabeteksen sairastumisriskiin. Tutkimuksessa löydettiin yhteys myös laskevan insuliinivasteen ja useiden autovasta-aineiden välillä.

Tutkimuksessa etsittiin myös tiettyjen luokan II HLA ulkopuolisten geenialueiden yhteyksiä insuliinivasteeseen. Tulokset osoittivat, että myös muut luokan II HLA -alueen ulkopuoliset geneettiset alueet voivat vaikuttaa insuliinivasteeseen.

Tutkimuksen tulokset ohjaavat tyypin 1 diabeteksen ehkäisytutkimuksia alkamaan varhain ennen kliinisten oireiden ilmaantumista.

Koskisen väitöskirja tarkastetaan perjantaina 29. marraskuuta.