Sosiaali- ja terveysministeriö kokoaa tutkijaverkostoa rationaalisen lääkehoidon edistämiseksi.

Verkosto liittyy käynnissä olevaan rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelmaan.

Kiinnostuneet tutkijat voivat ilmoittautua mukaan verkossa.

Lääkkeiden rationaalinen käyttö on määritelmän mukaan vaikuttavaa, turvallista, laadukasta, taloudellista ja yhdenvertaista.

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma kuuluu pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjemaan kirjattuihin hankkeisiin.