Syöpäpotilasjärjestöt kertovat saaneensa palautetta, että alueelliset ja syöpäsairauskohtaiset erot lymfaterapian ja tukituotteiden korvauskäytäntöjen osalta ovat Suomessa suuria.

Osa potilaista ei saa hoitoa, josta he hyötyisivät.

Nyt Suomen Syöpäpotilaat ry ja Rintasyöpäyhdistys ovat esittäneet vaatimuksen lymfaterapiaan pääsystä. Järjestöt haluavat, että syöpähoitojen aiheuttaman, elämänlaatua ja toimintakykyä haittaavan lymfaturvotuksen hoidon ja hoitoon pääsyn on oltava tasa-arvoista asuinpaikasta ja syöpätyypistä riippumatta.

Syövän leikkaus-, säde- ja sytostaattihoidot vahingoittavat potilaan imusuonistoa. Seurauksena on usein sekundäärinen lymfaödeema eli lymfaturvotus, joka on krooninen ja etenevä sairaus. Hoidon varhainen aloittaminen pysäyttää tai hidastaa turvotuksen etenemistä.

Lymfaödeema heikentää immuunipuolustusta. Sen vuoksi potilaan riski sairastua ihon ja ihonalaiskudosten infektioihin kasvaa.

Vaikeaakin lymfaturvotusta voidaan hoitaa kokonaisvaltaisella lymfaterapialla. Lymfaterapian tarpeen arvioinnissa on nojauduttava potilaskeskeisiä mittareita käyttävään tutkimukseen, järjestöt toteavat kannanotossaan.

Tänään vietetään Maailman lymfaödeemapäivää. Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta lymfaturvotuksesta ja sen haitoista sekä kannustaa tutkijoita kehittämään uusia hoitoja ja etsimään parannuskeinoja lymfaödeemaan.

Syöpäpotilasjärjestöjen mukaan lymfaturvotuksen vaikutus elämänlaatuun on monialaista ja sen aiheuttamia haittoja ei riittävästi tunnisteta terveydenhuollossa. Ongelmana on se, että monet tahot, kuten lääkärit, kunnat ja Kela, eivät ole tietoisia lymfaterapian sisällöstä ja mieltävät sen lähinnä manuaaliseksi lymfaterapiaksi.