Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt uusista koronarajoituksista Uudellemaalle. Ne kohdistuvat korkeariskisiin tilaisuuksiin. Rajoitusten vaihtoehtona järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin.

Päätöksessä tarkoitetaan korkeariskisiä sisätiloissa järjestettäviä yleisötilaisuuksia Uudellamaalla, eli tilaisuuksia, joissa on yleisöä seisomakatsomoissa, ja yhteislaulutilaisuuksia.

Rajoitukset tulevat voimaan viikon kuluttua torstaina 25. marraskuuta. Päätös koskee koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aluetta ja on voimassa jouluaattoon 24. joulukuuta saakka.

Päätöksellä rajoitetaan sisätiloissa seisomakatsomojen henkilömäärää niin, että tilaisuudessa voi olla enintään 20 henkilöä ilman istumapaikkaa. Istumapaikallisten katsomojen osallistujamäärää ei rajoiteta.

”Rajoitus ei koske yleisötilaisuuksia, joissa koko yleisölle on istumapaikat. Rajoitus ei myöskään koske sellaisia tilaisuuksia, joissa seisomakatsomoon tai -katsomoihin otetaan yhteensä enintään 20 henkilöä”, selventää ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta tiedotteessa.

”Emme edellytä, että yleisö istuu omalla paikallaan koko tilaisuuden ajan, mutta turhaa liikkumista ja tungosta on toki syytä välttää.”

Näin päätös kohdistuu

Katsomolla tarkoitetaan tilaa, josta yleisö voi seurata esitystä, ottelua tai vastaavaa tapahtumaa. Siten päätös ei kohdistu esimerkiksi messutoimintaan.

Päätös kohdistuu vain tilaisuuden yleisöön, ei siis henkilökuntaan, esiintyjiin tai esimerkiksi urheiluotteluiden pelaajiin.

Päätöksellä rajoitetaan lisäksi sisätiloissa järjestettäviä yhteislaulutilaisuuksia, jotka ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvion mukaan koronaviruksen leviämisen kannalta korkeariskisiä tapahtumia.

Jos yhteislaulutilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä, tilaan saa ottaa enintään puolet muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallista sisältöä on yhteislaulu. Päätös koskee myös yhteislaulutilaisuuksia, joissa on istumapaikat.

Päätöksessä on huomioitu hallituksen tuorein hybridistrategia ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjaus, joissa painotetaan riittäviä mutta kohdennettuja rajoitustoimia, sekä THL:n arviot tilaisuuksien riskipotentiaalista.

Pyrkimys kohdentaa suurimpaan riskiin

Päätöstä valmisteltaessa on pyydetty asiantuntija-arviot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS) ja alueen kunnilta.

”Olemme pyrkineet kohdistamaan välttämättömät rajoitukset hallituksen hybridistrategian mukaisesti niihin yleisötilaisuuksiin, joissa riskin viruksen leviämiselle arvioidaan asiantuntijoiden mukaan olevan suurin. Tällaisiksi tilaisuuksiksi on katsottu mm. yhteislaulutilaisuudet ja tilaisuudet, joissa yleisö voi pakkautua katsomossa tiiviiksi massoiksi”, Mölsä taustoittaa.

”Lisäksi koko Suomessa ovat toki edelleen voimassa tartuntatautilain yleiset terveysturvallisuutta parantavat velvoitteet mm. asiakkaiden ohjeistamisesta ja mahdollisimman väljästä sijoittelusta. Näitähän täytyy noudattaa, vaikka tilaisuuteen ei kohdistuisi aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia tai koronapassi olisi käytössä.”

Tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia ei tarvitse noudattaa. Jos koronapassi otetaan käyttöön kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona, sitä tulee edellyttää koko tilaisuuden osalta.

Koronapassi pitää tarkastaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä yli 16-vuotiailta henkilöiltä. Koronapassia ei tarkasteta henkilökunnalta, esiintyjiltä tai ottelussa pelaavilta urheilijoilta.

Ravintoloita velvoittaa oma tartuntatautilain pykälänsä, jossa on vastaavat vaatimukset. Lisäksi valtioneuvoston asetuksella rajoitetaan alueellisesti muun muassa ravintoloiden aukiolo-, anniskelu- ja asiakasmääriä. Näitä rajoituksia on noudatettava myös ravintoloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa. Myös ravintolatoiminnan rajoituksista voi vapautua ottamalla koronapassin käyttöön.