Itä-Suomen yliopistolla näyttää olevan toimivat suhteet Yhdysvaltoihin päin.

Viime viikolla uutisoitiin, että yliopiston A.I.Virtanen instituutti on saamassa puolen miljoonan euron rahoituksen Yhdysvaltain terveysvirastolta NIH:lta uuden aivojen toiminnallisen magneettikuvantamismenetelmän (fMRI) kehitystyöhön.

Menetelmä voi mahdollistaa tulevaisuudessa paremmin esimerkiksi aivoverkostojen muutosten tutkimisen aivostimulaation tai käyttäytymistoimintojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen aikana.

NIH -rahoitus on yksi arvostetuimmista kansainvälisistä rahoituksista ja nyt saatu R01-rahoitus yksi sen kilpailluimmista muodoista.

Nyt keskiviikkona Itä-Suomen yliopisto tiedotti, että amerikkalainen Michael J. Fox -säätiö on myöntänyt 400 000 USA:n dollarin rahoituksen yliopiston farmasian laitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimushankkeelle, jossa selvitetään ilmansaasteille altistumisen yhteyttä Parkinsonin tautiin.

Ilmansaasteilla on yhteys kohonneeseen kuolemanriskiin sekä sydän- ja verisuonitautien riskiin. Aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä myös yhteydestä kohonneeseen Parkinsonin taudin riskiin korkeammilla altistustasoilla.

Tutkimusten rajoitteita ovat kuitenkin olleet Parkinsonin taudin diagnoosin epävarmuus, altistumisen tarkka mallintaminen ja pitkäaikaisten altistumistietojen puute. Yksittäisten ilmansaasteiden merkitys tunnetaan myös huonosti.

Finpark-tutkimuksen ainutlaatuinen tapaus-verrokkiaineisto yhdistetään tarkkoihin ilmansaastetietoihin.

Rahoitusta saaneessa hankkeessa selvitetään eri ilmansaasteille altistumisen sekä lyhyt- ja pitkäaikaisaltistuksen yhteyttä Parkinsonin taudin riskiin. Lisäksi tutkitaan erilaisten altistusten kehityskulkujen ja haitallisten altistusten yhdistelmien merkitystä.

Tutkimuksessa yhdistetään kansallisen Finpark (Finnish Parkinson’s Disease Study) -tutkimuksen ainutlaatuinen tapaus-verrokkiaineisto tarkkoihin ilmansaastetietoihin yli 20 vuoden ajalta. Aineisto käsittää 22 189 henkilöä, joilla on todettu Parkinsonin tauti, ja 148 009 verrokkia.

Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä hoidon vaikuttavuuden professorin Anna-Maija Tolppasen tutkimusryhmä Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta ja erikoistutkija Otto Hännisen ryhmä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Michael J. Fox -säätiön tavoitteena on löytää parantava hoito Parkinsonin tautiin tutkimusta tukemalla. Vuodesta 2000 alkaen säätiö on rahoittanut uraauurtavia tutkimushankkeita yli miljardilla dollarilla.