Itsemurha on taustaltaan monitekijäinen prosessi, minkä vuoksi myös sen vaikuttava ehkäisy terveydenhuollossa on myös monitekijäistä.

Näin toteaa tänään julkaistu itsemurhien ehkäisyä ja itsemurhaa yrittäneiden hoitoa koskeva Käypä hoito -suositus aivan aluksi.

Suosituksen mukaan itsemurhayrityksen jälkeisen hoidon tulee olla aktiivista ja viiveetöntä. Koska itsemurhaa yrittäneet kärsivät yleensä mielenterveyden häiriöistä ja päihdeongelmista, somaattisen akuuttihoidon jälkeen keskitytään niiden asianmukaiseen diagnosointiin ja hoitoon. Potilas tulee itsemurhayrityksen jälkeen arvioida psykiatrian erikoislääkärin tai psykiatriaan perehtyneen lääkärin johdolla.

Itsemurhaa yrittänyt nuori kuuluu aina erikoissairaanhoidon arvioon.

Suosituksen mukaan itsemurhaa yrittäneen kanssa on syytä käydä läpi koko itsemurhayritykseen johtanut tapahtumaketju.

Useimmiten potilaan psykiatrinen jatkohoito voidaan toteuttaa psykiatrisessa avohoidossa. Psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta arvioitaessa tulee huomioida psykiatrisen häiriön vaikeusaste, erityisesti mahdollinen psykoottisuus, syvä toivottomuus tai tilan hallitsematon epävakaus sekä välitön itsemurhavaara ja mielenterveyslain mukaisen tahdosta riippumattoman hoidon tarve.

Itsemurhayrityksen uusimisen riskin pienentämiseksi psykiatrisen hoidon tehostaminen on paikallaan. Lisäksi itsetuhoisuuteen kohdennetut hoitointerventiot voivat merkittävästi pienentää uusimisriskiä.

Tällaisia tutkittuja interventioita ovat kognitiivis-behavioraaliset psykoterapiat, turvasuunnitelmainterventio, Linity/Assip -lyhytinterventio sekä epävakaan persoonallisuuden yhteydessä dialektinen käyttäytymisterapia.

Suosituksen mukaan terveydenhuollossa on syytä kehittää itsemurhaa yrittäneiden arviointia ja lisätä tutkittujen interventioiden saatavuutta.

Niin terveydenhuollon ammattilaisille kuin kaikille kansalaisille tärkeä evästys on tämä: itsemurha-ajatuksista kysyminen ei suurenna itsemurhan riskiä.

Suosituksen julkaisusta kertoi ensimmäisenä Yle.

Koko suosituksen pääset lukemaan Käypä hoito -suositusten kotisivuilta.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.