Yliopistojen valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn mukaan Itä-Suomen yliopistossa annetaan Suomen laadukkainta farmasian opetusta, kertoo yliopisto. Farmasiaa voi opiskella Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella, Helsingin yliopistossa ja Åbo Akademissa. Farmasian koulutusohjelmassa kandidaatin tutkintoa vastaa farmaseutin tutkinto.

Kandipalaute-kyselyllä selvitetään kandidaatin tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta.

Vuoden 2019 kandipalautteessa Itä-Suomen yliopiston farmasian opiskelijat arvioivat saamansa opetuksen laadukkaammaksi kuin muissa yliopistoissa farmasiaa opiskelleet. Itä-Suomen yliopistossa opiskelleet antoivat muita positiivisemmat arviot myös muun muassa opinnäytetyöhön tarjottavan ohjauksen riittävyydestä ja vaikutusmahdollisuuksistaan esimerkiksi opetuksen suunnitteluun.

Farmasian opetusta on Kuopiossa uudistettu yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.

– Farmaseutin koulutusta on uudistettu koko ajan työelämälähtöisemmäksi. Tämä varmaan näkyy opiskelijapalautteessa, vaikka vasta 2019 aloittaneet opiskelijat suorittavat kokonaan uudistetun koulutusohjelman, toteaa farmasian laitoksen johtaja, professori Jarkko Ketolainen Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa.

– Opettajakunta on meillä todella opiskelijaorientoitunutta. Opettajien ja opiskelijoiden mutkattomalla yhteispelillä ja uusilla opetusmenetelmillä lienee myös positiivinen vaikutus.

Itä-Suomen yliopistossa farmasiaa opiskelevien ainejärjestö Fortiksen hallituksen puheenjohtaja Heli Saari ja koulutuspoliittinen vastaava Maria Ilola pitävät opiskelijoiden positiivista arviota hienona kuulla.

– Varmasti suuri syy, miksi opinnot ovat miellyttäneet opiskelijakuntaa, on opintojen suunnittelun opiskelijalähtöisyys, he sanovat.