Vakavien harvinais- ja syöpäsairauksien lääkekehitykseen keskittynyt biolääkeyritys SpringWorks on solminut Itä-Suomen yliopiston kanssa sopimuksen monivuotisesta yhteistyöstä tietokoneavusteisessa molekyylimallinnuksessa. Tavoitteena on selvittää tietokonesimulaatiolla kattavasti KRAS-proteiinin eri mutaatioiden ja niin kutsuttujen efektoriproteiinien vuorovaikutusdynamiikkaa ja sen vaikutuksia.

Tulokset voivat tarkentaa potilasvalintaa ja tuottaa uusia lähtökohtia syöpien täsmähoidoille. Tutkimusta johtavat molekyylidynamiikan tietokonemallinnuksen ja KRAS-proteiinikonformaatioiden asiantuntijat, professori Antti Poso ja tutkija Tatu Pantsar Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta ja monitieteisistä DrugTech sekä CANCER-tutkimusyhteisöistä.

– Syöpään liittyvistä KRAS-mutaatioista on viime vuosina karttunut yhä enemmän tietoa, mutta lisää ymmärrystä tarvitaan vielä erityisesti siitä, miten eri mutaatiot aktivoivat syöpää edistäviä vaikutusreittejä ja miten nämä eroavat toisistaan eri syöpätyypeissä ja kasvainten mikroympäristöissä, Poso kertoo tiedotteessa.

– Nykyisillä tietokonesimulaation menetelmillä näitä eroja eri KRAS-mutanttien välillä pystytään havainnoimaan ja näistä simulaatioista saatuja tietoja voidaan lopulta hyödyntää potilaiden parhaaksi, Pantsar lisää.

SpringWorksin tavoitteena on kehittää syöpäsairauksissa yliaktivoituvaan MAPK-reittiin kohdistuvia hoitoja. Yrityksen toimitusjohtajan Saqib Islamin mukaan yritys suuntaa parhaillaan lääkekehitystään syöpiin, joiden taustalla ovat geenivirheet, kuten MAPK-reitin yliaktivaatiota aiheuttavat RAS-, RAF- ja NF1-geenien mutaatiot.

– Yhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa tuo kumppaniksemme tietokoneavusteisen lääkesuunnittelun ja KRAS-proteiinin dynamiikan johtavat tutkijat eturintaman laskentaresursseineen. Tuloksena voi olla täysin uusia näkökulmia syöpien hoitoon ja tarkempiin potilaskohtaisiin hoitovalintoihin, Islam sanoo tiedotteessa.