Itä-Suomen yliopisto perustaa unitutkimukselle uuden laboratorion Kuopioon.

Sovelletun fysiikan laitokselle perustettava SmartSleep Lab on kehitetty tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä opetukseen.

Laboratoriossa terveysteknologia-alan yritykset voivat testata tuotteidensa prototyyppejä ja tehdä kliinisiä validointimittauksia. Laboratorio auttaa myös alan yrityksiä lääkintälaitteiden viranomaisprosesseissa.

Laboratorio tekee yhteistyötä Kuopion yliopistollisen sairaalan, Savonia ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston eri tieteenalojen kanssa. Hankkeessa on mukana myös Kuopio Health -innovaatioekosysteemi ja useita alueen yrityksiä.

— Ihmiset ovat aiempaa kiinnostuneempia esimerkiksi unensa laadusta ja palautumisen mittaamisesta. Samanaikaisesti tietoisuus yleisimmistä unihäiriöistä ja niiden vakavista seurauksista on kasvussa. Se voidaan havaita esimerkiksi uniapneatutkimuksiin tehtyjen lähetteiden nousevassa määrässä. Erilaiset kannettavat ja puettavat tekoälyä hyödyntävät laitteet voisivat mahdollistaa suurten väestökohorttien mittaamisen ja seurannan, mutta suurin osa puettavista mittausratkaisuista ja näitä hyödyntävistä sovelluksista ei ole lääkinnälliseen käyttöön hyväksyttyjä, kertoo hankepäällikkö, tutkijatohtori Samu Kainulainen Itä-Suomen yliopistosta tiedotteessa.

Kainulaisen mukaan esimerkiksi unilääketiede ja radiologia ovat voimakkaassa murroksessa.

– Mittaus- ja datankäsittelymenetelmät kehittyvät nopeasti ja näiden menetelmien tieteellinen ja kliininen validointi on ensisijaisen tärkeää. Samalla menetelmiä käyttäviä terveydenhuollon ammattilaisia täytyy täydennyskouluttaa uusien teknologioiden ja menetelmien käyttöön.

Laboratorio-kokonaisuudessa voidaan testata uusia fysiologisia mittausmenetelmiä ja verrata niitä kliinisessä käytössä oleviin menetelmiin.

Kyseessä on avoimen datan laboratorio, ja Itä-Suomen yliopiston tavoitteena on jakaa laboratoriosta saatavaa mitattavaa dataa koko tiedeyhteisön sekä elinkeinoelämän käyttöön.

— [SmartSleep Lab] tukee tehokkaasti terveysteknologiaan liittyvää yritystoimintaa, alan tieteellistä tutkimusta sekä uusien diagnostiikka- ja hoitomenetelmien kehittämistä, sanoo Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimus- ja innovaatiojohtaja, professori Juha Töyräs tiedotteessa.

Hanke alkaa elokuussa 2021. Pohjois-Savon liitto myönsi hankkeelle kaksivuotisen EAKR-rahoituksen REACT-EU-elpymisrahoituksesta, joka on osa EU:n koronapandemian hoitoa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 430 000 euroa, josta Pohjois-Savon liiton rahoitusosuus on 70 prosenttia.