Sosterin kuntayhtymävaltuusto valitsee hallituksen puheenjohtajiston uudelleen.

Kuntaliiton lakimies antoi tiistaina lausunnon puheenjohtajiston kokoonpanosta. Kuntaliiton kannanoton perusteella kuntayhtymähallitus päätti esittää kuntayhtymävaltuustolle, että se valitsee kuntayhtymähallituksen puheenjohtajiston uudelleen.

Kuntaliiton tiistaina antaman lausunnon mukaan Sosterin kuntayhtymävaltuuston syyskuussa tekemä päätös puheenjohtajiston kokoonpanosta ei noudata kuntalain 58. 3 pykälän mukaista suhteellista vaalitulosta, Sosteri tiedottaa.

”Kuntayhtymähallituksen valinta on tehty laillisessa järjestyksessä, tämä on täysin selvä asia. Sosterin hallintosäännön mukaan kuntayhtymähallituksen puheenjohtajisto muodostaa kuitenkin myös erillisen toimielimen, jolla on merkittävää päätösvaltaa. Tämän erillisen toimielimen tulee olla kuntalain 58 pykälän mukaan valittu”, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi sanoi tiedotteen mukaan.

Sosterin mukaan asia tullaan päättämään seuraavassa valtuuston kokouksessa.

Nykyinen puheenjohtajisto on toimivaltainen siihen saakka.