Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri valmistelee erikoissairaanhoidon palveluiden ulkoistamista.

Savonlinnan keskussairaalassa on tällä hetkellä ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys sekä eri erikoisalojen poliklinikat ja vuodeosastot. Ulkoistamalla palvelut Sosteri tavoittelee erikoissairaanhoidon palveluiden ja työpaikkojen turvaamista.

Päätöksen taustalla ovat valtakunnalliset säädökset ja maakunta- ja sote-uudistuslain valmistelut, jotka kaventavat pienten sairaaloiden elintilaa, Sosterista perustellaan tiedotteessa.

– Meillä ei ole mitään varmuutta siitä, että erikoissairaanhoidon palvelut ja päivystys säilyvät maakunta- ja sote-uudistuksen myötä Savonlinnassa. Tällä on jo nyt vaikutuksia sairaalan toimintaan, henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen. Asenneilmapiiri on maakunnassa sen kaltainen, että se ei tue tavoitteitamme, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (kesk.) sanoo tiedotteessa.

Sosteri punnitsee vielä, toteutetaanko aikeet kokonaisulkoistuksena vai yhteisyritysmallilla.

Päätös erikoissairaanhoidon palveluiden ulkoistamisesta on kehittynyt pikkuhiljaa, kun maakuntavalmistelun etenemisen seurauksia on arvioitu Savonlinnan seudun kannalta.

Keskittämis- ja päivystysasetus on asettanut sairaalakohtaisia vähimmäislukumääriä leikkauksille, mikä vaikeuttaa palveluiden tuottamista etenkin pienissä sairaaloissa. Sosteri ei ole päässyt sopuun Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Essoten kanssa asiassa.

– Emme ole saaneet näkemyksillemme tukea maakunnan kahden keskussairaalan välisissä työnjaon neuvotteluissa. Maakunnan hallintopaikkojen sijainnista ei ole ollut halukkuutta päättää, eikä selkeää tahtotilaa maakunnan kahden yhteispäivystyssairaalan säilyttämisestä ole, Nousiainen toteaa.

Sosterissa nähdään, että alueen asukkaiden erikoissairaanhoidon palveluista täytyy pitää kiinni.

– Meillä on päivystyksessä joka vuorokausi noin 75 käyntiä ja matkat naapurisairaaloihin ovat yli 100 kilometriä. Voi vain kuvitella minkälainen ambulanssi- ja taksiralli tästä alkaisi. Apu tulisi väistämättä osalle potilaista liian myöhään, Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro toteaa tiedotteessa.

– Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys on edellytys, että sairaalassa voidaan tehdä nukutusta vaativia toimenpiteitä, hän jatkaa.

Ulkoistuksen lopullisesta muodosta päätetään helmikuun lopussa.