Lääkäreiden kova aivokuormitus – kuten muistiin ja tarkkaavaisuuteen liittyvä työkuormitus – lisäsi tietojärjestelmien toimimattomuuteen ja jatkuviin muutoksiin liittyvää stressiä jopa yhdeksän vuotta myöhemmin, paljastaa tuore tutkimus.

Myös kiireen ja ryhmätyöongelmien lisääntyminen aiheutti samaa tutkimuksen seurantajaksolla, joka oli yhdeksän vuotta. Toisaalta lisääntynyt työtyytyväisyys alensi lääkäreiden stressitasoja.

Valmistunut tutkimus on osa Työsuojelurahaston rahoittamaa Digityö ja stressi -hanketta ja Strategisen tutkimuksen neuvoston Cope-hanketta. Se perustuu Lääkärien työolot ja terveys -kyselyihin vuosilta 2006, 2010 ja 2015. Tutkimuksen toteuttivat THL, Lääkäriliitto, Aalto-yliopisto ja Työterveyslaitos.

– Raskaalla kognitiivisella kuormittuneisuudella näyttäisi olevan pitkälle ulottuvia vaikutuksia lääkäreiden kykyyn sopeutua tietojärjestelmien muutoksiin ja toimintaongelmiin, toteaa THL:n tutkimuspäällikkö Tarja Heponiemi tiedotteessa.

– Lisäksi kova kiire kilpailee oppimiseen ja sopeutumiseen tarvittavan ajan kanssa. Myös työyhteisön sisäiset yhteistyöongelmat voivat vähentää muilta saatavaa tukea, jota tarvittaisiin tietojärjestelmiin liittyvien ongelmien ratkomisessa.

Heponiemen mukaan on tärkeää, että terveydenhuollon organisaatiot pyrkivät vähentämään lääkärien liiallista kognitiivista työkuormitusta ja informaatioähkyä. Samalla on hyvää varmistaa tarvittava aika uusien järjestelmien oppimiseen ja mahdollistaa sosiaalinen tuki, jotta tietojärjestelmiin liittyvät ongelmat eivät kuormittaisi liikaa lääkäreitä.

– Vaikka työstressin haitalliset pitkäaikaisvaikutukset terveyteen tunnetaan jo varsin hyvin, vähemmän tiedetään, miten aivojen kuormittuminen vaikuttaa suoraan toimintakykyymme työssä, kertoo Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Sampsa Puttonen.

Uudet tulokset viittaavat siihen, että muistin ja tarkkaavaisuuden vaikeuksina näkyvä kuormittuminen heijastuu tärkeisiin tekijöihin, kuten oppimiskykyyn ja sopeutumiseen työssä tapahtuviin muutoksiin.

– Aivojemme kyky käsitellä tietoa on monin tavoin rajallinen, ja kuormittuminen edelleen heikentää sitä. Työn hyvällä organisoinnilla sekä kiireeseen ja häiriötekijöihin puuttumalla voimme tukea aivojen hyvinvointia, Puttonen muistuttaa.