Runsas pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen saanti kalasta parantaa sydämen suorituskykyä keski-ikäisillä ja vanhemmilla miehillä, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava Behnam Tajikin väitöstutkimus.

Jotkut kalalajit kuten hauki sisältävät kuitenkin metyylielohopeaa, jonka saanti näyttää heikentävän näitä hyötyjä. Metyylielohopean saanti voi suurentaa sepelvaltimotaudin riskiä ja pienentää pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen sydäntä suojaavaa vaikutusta.

Tulosten valossa kalaa kannattaa sydänterveyden vuoksi syödä, mutta valikoiden.

Sepelvaltimotauti on globaalisti ja myös Suomessa yksi tavallisimmista kuolinsyistä, vaikka taudin ilmaantuvuus on täällä vähentynyt huomattavasti viime vuosikymmeninä. On arvioitu, että huomattava osa tautitapauksista voitaisiin ehkäistä sydänterveyttä suojaavalla ruokavaliolla, johon sisältyy muun muassa kalaa. Useimpien ravitsemussuositusten mukaan kala kuuluu terveelliseen ruokavalioon. Esimerkiksi pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa suositellaan kalan syömistä kahdesti viikossa.

Epidemiologisissa tutkimuksissa on havaittu, että kalan syönnillä ja kalan sisältämien pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen, eikosapentaeenihapon (EPA) ja dokosaheksaeenihapon (DHA), saannilla on käänteinen yhteys sepelvaltimotautiriskiin. Ei kuitenkaan tiedetä tarkkaan, millaisten mekanismien kautta sydäntä suojaava vaikutus syntyy.

Tajikin väitöstutkimuksessa tarkasteltiin seerumin pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen ja hiusten elohopeapitoisuuden mahdollista yhteyttä sydämen sähköiseen toimintaan ja suorituskykyyn. Tutkimusaineistona oli 2199 iältään 42–60-vuotiasta itäsuomalaista miestä, jotka osallistuivat Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -tutkimukseen.

Rasvahappojen saannista ja elohopea-altistuksesta kertovat seerumi- ja hiusnäytteet kerättiin osallistujilta tutkimuksen alussa vuosina 1984–1989. Sydämen suorituskykyä mitattiin EKG:llä levossa ja rasituskokeen aikana.

Tulosten perusteella suuremmalla seerumin pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen pitoisuudella oli suotuisa yhteys sydämen repolarisaatioon, suorituskykyyn ja leposykkeeseen. Siihen liittyi myös pienempi sydämen hapenpuutteen riski rasituksessa. Korkea elohopeapitoisuus kuitenkin vaimensi näitä sydänterveydelle hyödyllisiä vaikutuksia.

Väitöstutkimuksen tulokset voivat osin selittää pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen ja kalan syönnin hyötyjä sydänterveydelle.

– Näiden tulosten valossa kannattaa suosia rasvaista kalaa, jossa on paljon pitkäketjuisia omega-3-rasvahappoja, mutta niukasti metyylielohopeaa. Tällaisia kalalajeja ovat esimerkiksi lohi, kirjolohi, anjovis, makrilli, silakka ja muikku, Tajik toteaa tiedotteessa.

Lue lisää: