Iso-Britannian hallitus on kieltänyt useiden hormonikorvaushoitojen rinnakkaisviennin vedoten valmisteiden saatavuusongelmiin. Samanlainen vientikielto on asetettu myös muun muassa adrenaliinikynille ja hepatiitti B -rokotteille.

Kaikkiaan rajoitus koskee 24 lääkevalmistetta.

Rinnakkaisviennissä yritys ostaa lääkkeitä halvemman hintatason maista ja myy ne eteenpäin kalliimman hintatason maihin.

Iso-Britannian sosiaali- ja terveysministeriö on lähestynyt tukkukauppiaita kirjeitse ja kertonut, että hallitus aikoo estää rinnakkaisviennin sellaisilta lääkevalmisteilta, joita tarvitaan brittipotilaille.

Kiellon noudattamatta jättämisestä saattaa seurata sanktioita, ministeriö kertoo.

Hormonikorvaushoidoista uusi rajoitus koskee kaikkia tuotevariaatioita. Osassa tuotteista on Iso-Britanniassa parhaillaan tuotanto-ongelmista johtuvia saatavuushäiriöitä.

Maan apteekit hoitavat kuukausittain noin 360 000 vaihdevuosioireisiin kirjoitettua hormonikorvaushoitoreseptiä.

Osa hormonikorvaushoitovalmisteista on tähän saakka ollut rinnakkaisviennin piirissä. Sosiaali- ja terveysministeriö muistuttaa, että samanlaisia rinnakkaisvientirajoituksia on voimassa muissakin Euroopan maissa, kuten Ranskassa ja Espanjassa.

Myös adrenaliinikynien ja hepatiitti B -rokotteiden rinnakkaisvientikiellolla halutaan varmistaa kyseisten valmisteiden saanti potilaille.

– Tiedän, kuinka stressaavaa lääkkeiden saatavuushäiriöt voivat olla esimerkiksi hormonikorvaushoitoja tarvitseville. On ehdottoman välttämätöntä, että potilailla on saatavilla turvallisia ja tehokkaita hoitoja NHS:n kautta, sosiaali- ja terveysministeri Matt Hancock kommentoi.

– Uudet toimenpiteemme auttavat meitä varmistamaan, että potilaat saavat tarvitsemansa lääkkeet.