Influenssarokotteiden suojatehon arviointi rekisteritietojen perusteella on nopeaa ja kustannustehokasta, selviää tuoreesta Turun yliopiston väitöstutkimuksesta.

”Suomessa meillä on harvinainen tilaisuus tehdä kohorttitutkimuksia eli tutkimuksia, joissa seuraamme suurta väestöä pitkän ajan kuluessa rekisteritietojen perusteella. Osoitan väitöstutkimuksessani, että tällainen rekisteriin perustuva kohorttitutkimus soveltuu influenssarokotteiden suojatehon arvioimiseen”, sanoo väitöskirjatutkija Ulrike Baum tiedotteessa.

Baum tutki ja kehitti menetelmiä, jotka mahdollistavat rekistereihin rutiininomaisesti kerättyjen tietojen tehokkaan käytön niin, että sekoittavien tekijöiden ja mittausvirheiden aiheuttamia harhoja voidaan välttää.

”Näissä tutkimuksissa verrataan influenssan ilmaantuvuutta rokotetuilla ja rokottamattomilla henkilöillä. Rokotustiedot otetaan rokotusrekisteristä ja influenssatapaustiedot tartuntatautirekisteristä tai hoitoilmoitusjärjestelmästä”, hän sanoo.

Väitöstutkimuksen lähtökohtana on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käytäntö arvioida influenssarokotteiden suojatehoa vuosittain terveydenhuollon rekisterien ja väestötietojen perusteella.

Tutkimuksessa arvioitiin myös lasten ja ikääntyneiden suojausta influenssaa vastaan. Influenssarokotteiden suojateho vaihtelee vuosittain.

”Teho riippuu siitä, kuinka paljon influenssavirus on muuntunut ja kuinka hyvin rokotteet vastaavat näitä muutoksia. Viime vuosina rokotus on vähentänyt influenssatartunnan riskiä lapsilla jopa 90 prosenttia ja ikääntyneillä jopa 50 prosenttia. Toisin sanoen rokotetun lapsen tartuntariski voi olla vain kymmenen prosenttia rokottamattoman lapsen riskistä”, Baum sanoo.

Influenssarokotteiden suojatehon oikea-aikainen arviointi auttaa arvioimaan ja parantamaan kansallista rokotusohjelmaa. Se hyödyttää kansanterveyttä.

Baumin väitöskirjan menetelmiä voidaan käyttää myös silloin, kun tutkitaan muiden rokotteiden suojatehoa tai turvallisuutta.

LUE SEURAAVAKSI: