Infektiolääkäri jäljitti turhat probiootit

Kliiniset havainnot havahduttivat Oulun yliopistollisen sairaalan infektiolääkärin Niina Kerttulan.

Aikuispotilaiden Lactobacillus- ja Saccharomyces-infektiot olivat kolminkertaistuneet sairaalassa viiden viime vuoden aikana.

Tänä vuonna siellä on todettu vaikeasti tai kriittisesti sairailla potilailla jo neljä Saccharomyces-sepsistä, kun aiempina vuosina tapauksia ei juuri ole ollut.

Kerttula huomasi myös, että viidessä vuodessa probioottien – sekä maitohappobakteerien että Saccharomyces boulardii -valmisteiden – kulutus oli Oysissä lähes kaksinkertaistunut.

Hän alkoi miettiä, voisiko probioottien yleistynyt käyttö olla yhteydessä infektioiden lisääntymiseen. Varmuudella tätä ei tiedetä, sillä mikrobeille ei tehty geneettistä tyypitystä. Kirjallisuudesta saatu tieto kuitenkin tuki oletusta.

– Kun infektioita alkoi esiintyä enenevästi, lähdimme muuttamaan probioottien käyttöä sairaalassa, Kerttula kertoo.

Niina Kerttulan selvitystyön perusteella näyttää siltä, että probioottihoito oli päässyt Oysissä rantautumaan tiettyihin aikuispotilaiden hoitoprotokolliin.

– Probioottien käyttö oli rutiininomaista. Kun antibioottihoito on alkanut, on probiootteja annettu automaattisesti sen yhteydessä. Clostridium-tapausten yhteydessä on aloitettu hiivavalmiste, Kerttula sanoo.

Probiooteilla on haluttu ehkäistä antibioottiripulia, jota ei kuitenkaan tule kaikille. Antibiootteihin liittyvää ripulia esiintyy 10–20 prosentilla, ja Clostridium difficilen aiheuttamia näistä on 1–2 prosenttia.

– Suurin osa on syönyt probiootteja turhaan, varsinkin kun niiden hyödystä aikuispotilailla ei ole tutkimuksiin perustuvaa näyttöä.

Kerttula itse on puhtaasti kliinikko, mutta havaintojensa jälkeen hän kahlasi läpi probiooteista tehtyjä tutkimuksia. Ne eivät tukeneet probioottien käyttöä aikuisilla. Sen sijaan valmisteiden hyödyistä lapsipotilailla on enemmän näyttöä.

– Suolistomikrobisto on erilainen vastasyntyneellä ja leikki-ikäisellä, aikuisella ja vanhuksella. Eritelty tutkimustieto probioottien hyödyistä eri ikäryhmissä olisi tarpeellista.

Sairaaloiden ohella Kerttula neuvoo myös apteekkien henkilökuntaa kiinnittämään enemmän huomiota probiootteihin.

– Kaikille antibioottia hakeville tarjotaan probioottivalmistetta, mitä kritisoin. Minullekin on antibioottikuurin haun yhteydessä tarjottu hiivavalmistetta ilman että terveystietoja kysyttiin. Kuitenkin on tiettyjä sairaustiloja, jolloin valmistetta ei tulisi käyttää ollenkaan.

Oysissä on nyt tehty korjausliikkeitä maitohappobakteerien ja hiivavalmisteiden käyttöön.

Onkologisilla ja gastrokirurgisilla osastoilla sekä teho-osastoilla probioottien käyttö on kielletty. Muilla osastoilla käyttöä pitää jokaisen potilaan kohdalla miettiä yksilöllisesti.

– Probioottien aloitus on lääkärin harkinnan takana, ja sen vapauden toki haluankin heille jättää. Rutiininomaisesti niitä ei tule kuitenkaan sairaalapotilaille antaa.

Niina Kerttula, 46

LL 2001, OY.

Sisätautien erikoislääkäri 2013, infektiotautien erikoislääkäri 2015, OY.

Työskennellyt Oysissä vuodesta 2003.

Perheeseen kuuluvat tytär Kaisla ja tiibetinspanieli Emppu.

Harrastukset: Jooga ja uinti.